Säteilylähteiden turvajärjestelyt

Turvajärjestelyillä ehkäistään säteilylähteiden joutumista lainvastaisen toiminnan kohteeksi. Säteilylähteiden turvajärjestelyt -opas sisältää turvajärjestelymääräystä tarkentavia ohjeita sekä ehdotuksia turvajärjestelyjä tukeviksi toimiksi. Lisäksi oppaassa kuvataan hyviä käytäntöjä.

Säteilyn käyttöä koskevia säteilyturvallisuustoimia täydennetään turvajärjestelyillä, joilla huomioidaan se mahdollisuus, että säteilylähde voi joutua lainvastaisen toiminnan kohteeksi. Säteilylähdettä voidaan esimerkiksi tietoisesti yrittää vahingoittaa tai sitä voidaan käyttää vahingoittamistarkoituksessa. Turvajärjestelyt ehkäisevät myös säteilylähteiden tahatonta asiatonta käyttöä.

Turvajärjestelyt luokitellaan A-,B- ja C-tasoille, kuten vuonna 2014 annetussa ohjeessa ST 1.11, Säteilylähteiden turvajärjestelyt. Määräyksen sisältö ei ole myöskään muuttunut oleellisesti. Oppaan avulla uusi toiminnanharjoittaja voi aloittaa turvajärjestelyjen suunnittelun ja kokenut toiminnanharjoittaja voi arvioida olemassa olevien järjestelyjen toimivuutta.

Jaa tämä sivu