Johdanto

Säteilylähteiden turvajärjestelyt Taso A

Lataa PDF

Säteilylähteiden turvajärjestelyt: Opas turvajärjestelyiden käytännön toteutukseen


Säteilyn käyttöä koskevat säteilyturvallisuustoimet eivät aina huomio riittävästi sitä mahdollisuutta, että säteilylähde voi joutua lainvastaisen toiminnan kohteeksi. Säteilylähdettä voidaan esimerkiksi vahingoittaa tietoisesti tai käyttää vahingoittamistarkoituksessa. Tällaisten tapausten varalta säteilyturvallisuustoimenpiteitä on tarpeen täydentää turvajärjestelyillä.

Ensimmäisessä osiossa kuvataan käytännön turvajärjestelyjä, joilla voidaan saavuttaa määräyksessä esitetyn mukainen turvallisuustaso. Määräyksen velvoittava teksti on esitetty kappaleen alussa, muuten oppaassa esitetyt kohdat ovat ohjeistavia, toiminnanharjoittajalle tueksi suunnittelua ja toteutusta varten. Erityisesti uusia tiloja suunnitellessa on syytä harkita standardien mukaisia ratkaisuja ja turvajärjestelyihin perehtyneen konsultoinnin käyttöä. Oppaan toisessa ja kolmannessa osiossa käsitellään muita keinoja, joilla turvallisuutta ja turvajärjestelyjä voidaan parantaa.

3 § Turvajärjestelyjen taso A
Turvajärjestelyt on toteutettava tason A mukaisesti, jos:
1) umpi- tai avolähteen aktiivisuus on suurempi tai yhtä suuri kuin STUKin määräyksen S/3/2018 liitteessä olevassa taulukossa esitetty aktiivisuus; tai
2) samassa käyttö- tai säilytyspaikassa olevilla umpi- ja avolähteillä toteutuu ehto
nAnRn1,missä
An on radionuklidia n olevan yksittäisen umpi- tai avolähteen aktiivisuus ja samaa radionuklidia n sisältävien umpilähteiden yhteen laskettu aktiivisuus.
Avolähteen tapauksessa An on radionuklidia n sisältävän avolähteen suurin toiminnassa käytettävä aktiivisuus.
Rn on radionuklidin n liitteessä olevassa taulukossa esitetty aktiivisuus.

Käyttöpaikalla ja säilytyspaikalla tarkoitetaan yksittäistä huonetta tai tilaa, johon liittyvät omat turvajärjestelyt kuten rakenteelliset esteet ja kulunvalvonta. Selvästi erillisissä huoneissa tai tiloissa olevien lähteiden aktiivisuuksia ei ole tarkoitus laskea yhteen turvajärjestelyjen tasoa määritettäessä.

Kauppakamarin yritysturvallisuuskyselyn perusteella useimmat yritykset käyttävät murtohälytystä tai rikosilmoitinjärjestelmää (76 %). Toiseksi yleisin tapa suojata omaisuutta on henkilöstön koulutus (70 %). Kolmanneksi eniten mainintoja sai vartiointi (64 %). Kulunvalvontaa, valvontajärjestelmien toimivuuden säännöllistä testausta, videovalvontaa ja tuotanto-, toimisto- ja tuotekehitystilojen eriyttämistä käyttää kuusi kymmenestä yrityksestä.
(Kauppakamari, Yritysten rikosturvallisuus 2017)
Jaa tämä sivu