Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Henkilökorttiportletti

Hämäläinen Marko

Toimistopäällikkö
Osasto
Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta
Yksikkö
Ydinmateriaalit
Virkapuhelin
+358975988374
Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@stuk.fi
Asiantuntemus
Ydinmateriaali, ydinaineiden leviämisen estäminen, ydinaine, uraani, käytetty ydinpolttoaine, loppusijoitus, Ydinvoimalaitos, Ydinase
Tehtävät
Marko Hämäläinen vastaa toiminnanharjoittajien ydinmateriaalivalvontajärjestelyjen valvonnasta ja ydinmateriaalivalvonnan vuosisuunnitelman valmistelusta sekä tarkastusten suunnittelusta ja tekemisestä. Hän osallistuu kansallisen ydinmateriaalien valvontajärjestelmän ja ydinmateriaalivalvonnan säännöstön kehittämiseen ja ydinaineita ja ydinmateriaaleja koskevien lupahakemusten käsittelyyn.