Henkilökorttiportletti

Acheva Anna

Laboratorioinsinööri
Tehtävät
Anna Acheva kalibroi ja tarkastaa säteilysuojelumittareita. Kalibrointipalvelujen tilaaminen: kalibroinnit@stuk.fi
Osasto
Säteilytoiminnan valvonta
Yksikkö
Dosimetrialaboratorio
Virkapuhelin
+358 975 988 504
Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@stuk.fi