Henkilökorttiportletti

Tikkanen Emmi

Tarkastaja
Tehtävät
Emmi Tikkanen vastaa radonmittausten hyväksynnöistä ja valvonnasta. Lisäksi Emmi osallistuu annosrekisterin ylläpitoon sekä teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käytön valvontaan. Annosrekisterin sähköpostiosoite on: annosrekisteri@stuk.fi
Osasto
Säteilytoiminnan valvonta
Yksikkö
Teollisuuden säteilytoiminta ja annosvalvonta
Virkapuhelin
+358 975 988 482
Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@stuk.fi