Henkilökorttiportletti

Teviö Sirpa

Assistentti
Tehtävät
Assistentti, Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta
Osasto
Ydinvoimalaitosten valvonta
Yksikkö
Osastopalvelut
Virkapuhelin
+358 975 988 460
Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@stuk.fi