Henkilökorttiportletti

Vaaramaa Kaisa

Laboratorionjohtaja
Tehtävät
Kaisa Vaaramaa vastaa Mittaus ja analyysit -laboratorion toiminnasta. Mittaus ja analyysit -laboratorion vastuualueina ovat radioaktiivisuusmittaukset ja näytteenotto. Laboratorio vastaa osaston laatujärjestelmän ajantasaisuudesta ja sen kehittämisestä.
Osasto
Mittaukset ja ympäristön säteilyvalvonta
Yksikkö
Mittaus ja analyysit
Virkapuhelin
+358 975 988 521
Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@stuk.fi