Henkilökorttiportletti

Lehtinen Maaret

Johtava asiantuntija
Tehtävät
Maaret Lehtinen vastaa säteilyturvallisuusasiantuntijoiden pätevyyksien hyväksynnöistä ja valvonnasta, STV-koulutusorganisaatioiden hyväksynnöistä ja valvonnasta sekä yksikön valvottavien omavalvonnan kehittämisestä. Lisäksi Maaret toimii säteilytyöntekijöiden annosvalvontaan liittyvissä asioissa asiantuntijana ja osallistuu säteilyn käytöstä aiheutuvien säteilyannosten sekä lentoyhtiöiden valvontaan, ja annosmittauspalvelujen ja mittausten hyväksyntöihin. Annosrekisterin sähköpostiosoite on: annosrekisteri@stuk.fi
Osasto
Säteilytoiminnan valvonta
Yksikkö
Teollisuuden säteilytoiminta ja annosvalvonta
Virkapuhelin
+358 975 988 244
Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@stuk.fi