Henkilökorttiportletti

Peräjärvi Kari

Johtava asiantuntija
Tehtävät
Kari Peräjärvi vastaa kenttämittaustoiminnan ja siihen liittyvän etätuen koordinoinnista. Hän suunnittelee ydin- ja säteilyfysiikan tutkimushankkeita ja johtaa niiden toteutusta. Hän osallistuu säteilyvalvontaan, valmiustoimintaan sekä niihin liittyvien menetelmien ja laitteiden kehittämiseen. Hän valmistelee ja tekee tutkimusyhteistyötä niin kansallisten kuin kansainvälisten yliopistojen, teollisuuden ja instituutioiden kanssa.
Osasto
Mittaukset ja ympäristön säteilyvalvonta
Yksikkö
Kenttä ja tilannekuva
Virkapuhelin
+358 975 988 705
Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@stuk.fi