Henkilökorttiportletti

Lahtinen Juhani

Ylitarkastaja
Osasto
Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius
Yksikkö
Kenttä ja tilannekuvajärjestelmät
Virkapuhelin
+358975988426
Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@stuk.fi
Asiantuntemus
Ympäristön säteilyvalvonta, Ydinase, Säteilyannos, Säteilyvaara
Tehtäväkuvaus
Juhani Lahtinen kehittää ja ylläpitää valmiustoiminnan laskentamenetelmiä, tekee uhkakuva-analyysejä ja osallistuu ulkoisen säteilyn valvontaan. Hän osallistuu kansainväliseen ja kotimaiseen yhteistyöhön valmiustoiminnan ja säteilyvalvonnan toimialueilla.