Henkilökorttiportletti

Morelius Jan

Laboratorioinsinööri
Tehtävät
Jan Morelius kalibroi ja tarkastaa säteilysuojelumittareita. Kalibrointipalveluiden tilaaminen: kalibroinnit@stuk.fi
Osasto
Mittaukset ja ympäristön säteilyvalvonta
Yksikkö
Dosimetrialaboratorio
Virkapuhelin
+358 975 988 367
Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@stuk.fi