Henkilökorttiportletti

Pöllänen Roy

Ylitarkastaja
Tehtävät
Roy Pöllänen vastaa laboratorion gammaspektrometristen mittausten koordinoinnista ja kehittämisestä sekä gammaspektrometriaan liittyvästä mittanormaalitominnasta. Lisäksi hän kehittää gammaspektrometrisiä menetelmiä ja työkaluja ympäristövalvontaa ja valmiutta varten.
Osasto
Ympäristön säteilyvalvonta
Yksikkö
Mittaus ja analyysit
Virkapuhelin
+358 975 988 425
Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@stuk.fi