Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Säteily- ja ydinturvallisuusyhteistyö Suomen lähialueilla

Säteily- ja ydinturvallisuusyhteistyö Suomen lähialueilla

STUKin hallinnoiman yhteistyöhankkeen tavoite on Suomen turvallisuuden parantaminen lähialueiden säteily- ja ydinriskejä pienentämällä. 

Yhteistyötä tehdään erityisesti Leningradin ja Kuolan ydinvoimalaitosten kanssa, koska ne sijaitsevat Suomen rajojen lähellä. Lisäksi yhteistyötä tehdään Venäjän säteily- ja ydinturvallisuusviranomaisen Rostechnadzorin kanssa.

Yhteistyö mahdollistaa pääsyn voimalaitoksille. Hankkeessa on lisäksi toteutettu mittausjärjestelmä, jonka avulla STUK pystyy seuraamaan Leningradin ydinvoimalaitoksen ympäristön säteilytilannetta.

Yhteistyön toimintamuotoja ovat myös tietojen ja kokemusten vaihtaminen ja osallistuminen pääosin länsimaista hankittavien teknisten laitteiden toimittamiseen.

Myös muut Pohjoismaat osallistuvat turvallisuuden parantamiseen.  
 
Yhteistyö alkoi vuonna 1992 Suomen ja Venäjän hallitusten välillä solmitun lähialueyhteistyösopimuksen puitteissa.

Suomen ja lähialueiden ydinvoimaloiden sijainnit kartalla.

Suomen rajojen lähellä olevat ydinlaitokset (tilanne marraskuussa 2020).

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö