Kansainväliset sopimukset

Kansainväliset sopimukset (IAEA, EU/Euratom, muut)

Ydinturvallisuus
Convention on Nuclear Safety (INFCIRC/449, iaea.org) Ydinturvallisuutta koskeva yleissopimus (SopS 74/1996, edilex.fi)
Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management (INFCIRC/546, iaea.org) Polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskeva yleissopimus (SopS 36/2001, finlex.fi)
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (INFCIRC/274, iaea.org) Yleissopimus ydinaineita ja ydinlaitoksia koskevista turvajärjestelyistä (8.2.1987, eur-lex.europa.eu)
Euratom Treaty, 25.3.1957 (Consolidated version, 2012/C 327/01, eur-lex.europa.eu) Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus (Konsolidoitu toisinto 2012/C 327/01, eur-lex.europa.eu)

 

Ydinvastuu

Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy (oecd-nea.org)

Brussels Convention Supplementary to the Paris Convention (oecd-nea.org)

Vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa tehty yleissopimus (SopS 20/1972, finlex.fi)

Vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Brysselissä tehty lisäyleissopimus (SopS 4/1977, finlex.fi)

Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (INFCIRC/500, iaea.org)

Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage (INFCIRC/567, iaea.org)

Wienin yleissopimus korvausvastuusta ydinvahinkojen alalla

Ydinvahinkojen lisäkorvauksista tehty yleissopimus

Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention (oecd-nea.org) Yhteispöytäkirja Wienin ja Pariisin yleissopimusten soveltamisesta (SopS 98/1994, finlex.fi)

 

Ydinmateriaali
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (INFCIRC/140, iaea.org) Sopimus ydinaseiden leviämisen estämisestä (Ydinsulkusopimus, SopS 11/1970, finlex.fi)

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT, 24.9.1996)

PDF | HTML (ctbto.org)

Laki täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta (15/2001, finlex.fi)

Tasavallan presidentin asetus täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 6 §:n voimaantulosta (14/2001, finlex.fi)

Tasavallan presidentin asetus täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön valmistelutoimikunnan ja Suomen hallituksen välillä tehdyn täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen kansainvälisiin monitorointilaitoksiin liittyvää toimintaa koskevan järjestelyn voimaansaattamisesta (47/2000, finlex.fi)

IAEA INFCIRC/193 (iaea.org)

IAEA INFCIRC/193/Add.8. (iaea.org)

EU:n ydinaseettomien maiden, Euratomin ja IAEA:n välinen valvontasopimus (SopS 55/1995, finlex.fi) ja ja sen lisäpöytäkirja (SopS 53/2004, finlex.fi)
IAEA INFCIRC/155 (iaea.org) Suomen Tasavallan ja Kansainvälisen Atomienergiajärjestön välinen valvontasopimus (2/1972, finlex.fi)

 

Tietojenvaihto ja ilmoittaminen
Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (INFCIRC/335, iaea.org) Yleissopimus ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta (SopS 98/1986, finlex.fi)
Suomen ja Tanskan välinen sopimus Suomen ja Tanskan ydinlaitoksia ja ydintapahtumia koskevasta tietojenvaihdosta ja ilmoittamisesta (Sops 27/1987, finlex.fi)
Suomen ja Ruotsin välinen sopimus Suomen ja Ruotsin ydinlaitoksia ja ydintapahtumia koskevasta tietojenvaihdosta ja ilmoittamisesta (Sops 28/1987, finlex.fi)
Suomen ja Norjan välinen sopimus Suomen ja Norjan ydinlaitoksia ja ydintapahtumia koskevasta tietojenvaihdosta ja ilmoittamisesta (Sops 46/1987, finlex.fi)
Suomen ja Saksan välinen sopimus ydinonnettomuuksia koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta sekä ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevasta tietojen ja kokemusten vaihdosta (SopS 35/1993, finlex.fi)
Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus ydinonnettomuutta koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta ja ydinlaitoksia koskevasta tietojenvaihdosta (SopS 38/1996, finlex.fi)
Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen sopimus ydinonnettomuuksia koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta sekä ydinteknistä turvallisuutta ja säteilysuojelua koskevasta tietojen ja kokemusten vaihdosta (SopS 66/1997, finlex.fi)
Sopimus säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta (53/2002)

 

Avunanto
Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (INFCIRC/336, iaea.org) Yleissopimus avunannosta ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä (SopS 83/1990, finlex.fi)
Pohjoismainen yhteistyösopimus keskinäisestä hätäavusta säteilyvahinkotapauksissa (SopS 40/1965, finlex.fi)
Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä maiden välisten rajojen läheisyyteen rakennettavien ydinlaitosten turvallisuuskysymyksiin liittyvän yhteydenoton suuntaviivoista tehty sopimus (SopS 19/1977, finlex.fi)

 

Kuljetukset

Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR, SopS 23/1979, finlex.fi)

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF) liitteen B (CIM) liite RID-määräykset (SopS 5/1985, finlex.fi)

 

Säteilysuojelu (ILO)
C115 - Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115, ilo.org) ILO:n säteilysuojelusopimus (N:o 115/1960)

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia