i-Violin: Ohjeistusta syöpäpotilaiden kuvantamisen optimointiin

i-Violin: Ohjeistusta syöpäpotilaiden kuvantamisen optimointiin

Säteilyturvakeskus on mukana EU:n tukemassa i-Violin nimisessä projektissa (Implementing verifiable oncological imaging by quality assurance and optimisation). Projektin tavoitteena on optimoida ja yhtenäistää syöpäpotilaiden kuvauskäytäntöjä Euroopassa.

i-Violin päätavoitteet  

  1. Luoda yhtenäinen tapa optimoida syöpäpotilaiden kuvantamismenetelmiä hyödyntämällä edellisissä projekteissa luotuja työkaluja ja menetelmiä. 
  2. Käyttää tätä menetelmiä optimointiin projektissa mukana olevissa sairaaloissa.
  3. Välittää menetelmää kaikkien sairaaloiden käyttöön
  4. Tarjota menetelmien käyttöön tarvittavaa koulutusta. 
  5. Jakaa tuloksia eri sidosryhmille menetelmän käytön edistämiseksi. 

Työ tehdään seitsemässä työpaketissa (WP):

WP 1: Projektinhallinta ja koordinointi
WP 2: Tulosten jakaminen ja viestintä
WP 3: Vaikutusten arviointi
WP 4: Nykyisten kuvanlaadun arviointityökalujen ja annosten arvioinnin mukauttaminen syöpäpotilaiden TT-kuvaukseen
WP 5: Kliinisen tietokannan käyttöönotto ja tiedonkeruu
WP 6: Onkologisten TT-kuvantamismenetelmien optimointi valittujen kliinisten indikaatioiden protokollien perusteella
WP 7: Koulutusta optimointiin ja kuvanlaadun arviointityökalujen käyttöön

Rahoitus

Tämä hanke on osarahoitettu EU4Health-ohjelmasta 2021–2027 avustussopimuksella nro. 101056832.

STUKin rooli

STUK osallistuu työpaketteihin WPs 2, 3, 4, 6 ja 7. He tarjoavat asiantuntemusta dosimetrian ja kuvanlaadun mittauksista sekä tukevat kansainvälisten koulutustilaisuuksien järjestämistä. STUKilla on merkittävä rooli tulosten levittämisessä muiden valvovien viranomaisten kesken esimerkiksi HERCA:n (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) kautta.

Faktat

Koordinaattori: European Institute for Biomedical Imaging Research (EIBIR)
Partnerit: 10 (yhdeksästä maasta)
Aloituspäivä: 1.9.2022
Päätymispäivä: 31.8.2024
Kokonaisrahoitus: € 1,172,487.81

Yhteyshenkilö STUKissa

Paula Toroi
puh. (09) 759 88 700