Cores tutkii Cores tutkii
Cores tutkii

Coresin tavoitteet

Säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymä Cores toteuttaa hallituksen tavoitetta yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistämisestä.

Yhteenliittymällä STUK ja yliopistot pyrkivät turvaamaan säteilyturvallisuustutkimuksen jatkumisen Suomessa. Tutkimuksen jatkuminen varmistaa, että Suomi saa jatkossakin alalle uusia osaajia ja suomalainen tutkimus säilyttää asemansa osana korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta.

Säteilyturvallisuustutkimus kattaa laajan kirjon tieteenaloja, aina säteily- ja ydinfysiikasta biolääketieteisiin, ympäristötieteisiin, tekniikkaan ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Suomen yliopistoissa on vahvaa tieteenalojen osaamista, ja tämä osaaminen saadaan nyt entistä paremmin mukaan yhteiskunnan tarpeista lähtevään säteilyturvallisuuden tutkimukseen.