Cores tutkii Cores tutkii

Cores tutkii

Cores tutkii

Coresin johtoryhmä

Yhteenliittymän hallinnoinnista huolehtii johtoryhmä, jossa on mukana edustajat kaikista jäsenorganisaatioista.

Johtoryhmän seuraava kokous järjestetään keväällä 2019.

Johtoryhmän käsittelemiin asioihin kuuluvat erityisesti:

 • säteilyturvallisuustutkimuksen edistäminen
 • kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelman ylläpito ja päivittäminen
 • toiminnan suunnittelu ja seuranta
 • aloitteet yhteenliittymän tavoitteita tukevista tutkimusohjelmista ja –toimista
 • tietovarantojen ja infrastruktuurien yhteiskäytön edistäminen
 • alan koulutuksen edistäminen ja koordinaatio
 • innovaatiotoiminnan edistäminen ja yhteydet elinkeinoelämään.

Johtoryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa ja se pyrkii päätöksissään konsensukseen.

Johtoryhmän kokoonpano

Johtoryhmän jäsenet toimivat yhteystahoina omiin yliopistoihinsa ja laitoksiinsa. Johtoryhmän jäseninä ovat:

 • Säteilyturvakeskus: Pia Vesterbacka, Sisko Salomaa
 • Helsingin yliopisto: Kai Nordlund (varajäsen: Jukka Lehto)
 • Aalto-yliopisto: Filip Tuomisto (varajäsen: Jarmo Ala-Heikkilä)
 • Itä-Suomen yliopisto: Jukka Juutilainen
 • Jyväskylän yliopisto: Paul Greenlees
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Juhani Hyvärinen
 • Oulun yliopisto: Juha Röning (varajäsen: Arja Rautio)
 • Tampereen teknillinen yliopisto: Tarmo Lipping (varajäsen: Juha Toivonen)
 • Tampereen yliopisto: Juha Teperi (varajäsen: Anssi Auvinen)
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy: Jaakko Leppänen
 • Turun yliopisto: Mika Teräs (varajäsen: Jarno Salonen)
 • Åbo Akademi: Mikael Bergelin

Johtoryhmän puheenjohtaja: Filip Tuomisto (Aalto-yliopisto)
Johtoryhmän varapuheenjohtaja: Mika Teräs (Turun yliopisto)
Johtoryhmän sihteeri: Sisko Salomaa (Säteilyturvakeskus)