Cores tutkii Cores tutkii
Cores tutkii

Coresin johtoryhmä

Yhteenliittymän hallinnoinnista huolehtii johtoryhmä, jossa on mukana edustajat kaikista jäsenorganisaatioista.

Johtoryhmän käsittelemiin asioihin kuuluvat erityisesti:

 • säteilyturvallisuustutkimuksen edistäminen
 • kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelman ylläpito ja päivittäminen
 • toiminnan suunnittelu ja seuranta
 • aloitteet yhteenliittymän tavoitteita tukevista tutkimusohjelmista ja –toimista
 • tietovarantojen ja infrastruktuurien yhteiskäytön edistäminen
 • alan koulutuksen edistäminen ja koordinaatio
 • innovaatiotoiminnan edistäminen ja yhteydet elinkeinoelämään.

Johtoryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa ja pyrkii päätöksissään konsensukseen.

Johtoryhmän kokoonpano

Johtoryhmän jäsenet toimivat yhteystahoina omiin yliopistoihinsa ja laitoksiinsa. Johtoryhmän jäseninä ovat:

 • Säteilyturvakeskus: Pia Vesterbacka (varajäsen Teemu Siiskonen), Sisko Salomaa
 • Helsingin yliopisto: Gareth Law (varajäsen Filip Tuomisto)
 • Aalto-yliopisto: Andrea Sand (varajäsen Jarmo Ala-Heikkilä)
 • Itä-Suomen yliopisto: Jonne Naarala (varajäsen Jan Seppälä)
 • Jyväskylän yliopisto: Paul Greenlees
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Juhani Hyvärinen (varajäsen Elina Hujala)
 • Oulun yliopisto: Juha Röning (varajäsen Arja Rautio)
 • Tampereen yliopisto: Anssi Auvinen (varajäsen Tarmo Lipping)
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy: Jaakko Leppänen
 • Turun yliopisto: Mika Teräs (varajäsen Jarno Salonen)
 • Åbo Akademi: Mikael Bergelin
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP): Mika Kapanen (varajäsen Eeva Boman)
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP): Mika Teräs (varajäsen Jani Keyriläinen)
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP): Jan Seppälä (varajäsen Hanna Matikka)
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP): Juha Nikkinen (varajäsen Matti Hanni)
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS): Mika Kortesniemi (varajäsen Mikko Tenhunen)

Johtoryhmän puheenjohtaja 2022-23: Paul Greenlees (Jyväskylän yliopisto)
Johtoryhmän varapuheenjohtaja 2022-23: Jonne Naarala (Itä-Suomen yliopisto)
Johtoryhmän sihteeri: Sisko Salomaa (Säteilyturvakeskus)