Yhteenliittymässä ovat mukana Säteilyturvakeskus, Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Yhteenliittymään voi liittyä uusiksi jäseniksi muita alan tutkimusta tekeviä korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Uudet jäsenet hyväksytään johtoryhmän konsensuspäätöksellä ja täydennetyn sopimuksen allekirjoituksilla. Sopijaosapuolet voivat myös tehdä erikseen tarkentavia sopimuksia käytännön järjestelyistä ja syvemmästä yhteistyöstä.

Coresin jäsenten logot

 

Jaa tämä sivu