Cores - Säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymä

Säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymä Cores (Finnish Consortium for Radiation Safety Research) on Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja yhdeksän suomalaisen yliopiston perustama yhteenliittymä, jonka tarkoitus on koordinoida ja edistää säteilyturvallisuustutkimusta Suomessa. Nykyään Coresissa on jo 12 jäsentä.

Tarkemmat tiedot Coresin järjestämistä tapahtumista löytyvät englanninkielisiltä Cores-sivuilta.

Cores symposium on non-ionizing radiation research and safety

Seminaari järjestettiin 20. - 21.11.2018 Itä-Suomen yliopistolla Kuopiossa,

Tutustu ohjelmaan ja esitysaineistoihin

Uusi julkaisu: Cores Symposium on Radiation in the Environment : Scientific Achievements and Challenges for the Society

Cores-raportti

Cores järjesti symposiumin ”Radiation in the environment – scientific achievements and challenges for the society” Helsingissä 16.–17. huhtikuuta 2018. Raporttiin on koottuna symposiumin suullisten esitelmien ja postereiden englanninkieliset tiivistelmät.
Tutustu raporttiin (Julkari.fi)
Tilaa Cores-uutiskirje

Tilaa Cores-uutiskirje!

Säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymä Cores tiedottaa alan tutkimukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista uutiskirjeissä. Cores-uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Uutiskirjeen tilaukseen

Coresin tavoitteet

Säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymä Cores toteuttaa hallituksen tavoitetta yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistämisestä.

Eurooppalainen yhteistyö

Eurooppalaiset tutkimusyhteisöt ovat oleellisen tärkeitä säteilysuojelun tieteellisen osaamispohjan ja säteilyturvallisuustutkimuksen rahoituksen kannalta.

Coresin jäsenet

Yhteenliittymässä ovat mukana Säteilyturvakeskus, Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Coresin johtoryhmä

Yhteenliittymän hallinnoinnista huolehtii johtoryhmä, jossa on mukana edustajat kaikista jäsenorganisaatioista.

Lisätietoa Coresista

Säteilyturvakeskus vastaa yhteenliittymän toiminnan yleisestä koordinaatiosta.