Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Sisältöjulkaisija

null Vanhoissa öljy- ja kaasulampuissa on käytetty hehkusukkia, joissa on muun muassa pieni määrä toriumnitraattia. Kuinka suuri säteilyaltistus syntyy, jos vanhoja lamppuja käytetään, pidetään koristeena, tai jos sukka menee rikki sen vaihtamisen yhteydessä?

Vanhoissa öljy- ja kaasulampuissa on käytetty hehkusukkia, joissa on muun muassa pieni määrä toriumnitraattia. Kuinka suuri säteilyaltistus syntyy, jos vanhoja lamppuja käytetään, pidetään koristeena, tai jos sukka menee rikki sen vaihtamisen yhteydessä?

25.7.2017 klo 12:50

Vanhoissa lampuissa sytytysvaiheessa toriumnitraatti muiden nitraattien ohella hapettuu oksidiksi ja alkaa hehkua tuottaen voimakasta valoa. Palamisen  ja  erityisesti  sytytysprosessin  aikana  toriumia  ja  sen  hajoamistuotteita  vapautuu  ilmaan  pieni  määrä ja hengitysteitse  tapahtuva pieni sisäinen säteilyaltistus on  mahdollista. Huomattavin altistus voi kuitenkin aiheutua huolimattomasta hehkusukan käsittelystä, kun haurasta, loppuun palanutta sukkaa vaihdetaan uuteen. Tällöin elimistöön voi joutua pölyn mukana pieniä määriä toriumia ja sen hajoamistuotteita. On kuitenkin arvioitu, että hehkusukista aiheutuva altistus on enimmilläänkin niin pieni, ettei sillä ole säteilysuojelullista merkitystä. Siksi hehkusukkien käyttöön ei ole puututtu. Markkinoilla on nykyään myös hehkusukkia, jotka eivät sisällä toriumnitraattia.

Koristeena pidetyistä, vanhoista öljylampuista sukkineen ei aiheudu säteilyaltistusta. Jos vanhasta sukasta halutaan eroon, kannattaa sen irrotuksessa ja käsittelyssä noudattaa jonkinasteista varovaisuutta. Yksittäisen sukan voi hävittää kotitalousjätteen mukana.

Torium on luonnon radioaktiivinen aine, ja sitä on kaikkialla ympäristössämme, esim. kaikessa kiviaineksessa. Toriumia on joka puolella ympäristössä ja siten myös meidän jokaisen elimistössä. Mikäli henkilön toriumpitoisuus määriteltäisiin, ei voida arvioida, mikä osuus siitä olisi mahdollisesti aiheutunut hehkusukasta.  Käytännössä hehkusukasta voi maksimissaankin aiheutua niin vähäinen altistus, että sitä olisi mahdotonta havaita.

Kodin ja toimiston säteilevät laitteet
Päivitetty
25.7.2017 klo 12:55