Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Sisältöjulkaisija

null Mitä tarkoittaa matkapuhelimen SAR-arvo ja millä tasolla se on turvallinen puhelimen käyttäjälle?

Mitä tarkoittaa matkapuhelimen SAR-arvo ja millä tasolla se on turvallinen puhelimen käyttäjälle?

8.1.2019 klo 14:02

Radiotaajuista säteilyä hyödyntävän laitteen aiheuttama altistuminen ilmoitetaan SAR-arvona (specific absorption rate). Se kuvaa radioaallosta pään tai vartalon alueen kudoksiin imeytyvää tehoa. Suomen lainsäädännössä suurin sallittu SAR-arvo matkapuhelimille on 2 W/kg. Raja-arvo on reilusti alle sellaisen altistumistason, jolla on todettu olevan haitallisia vaikutuksia.

Matkapuhelinten valmistajat mittaavat kaikkien puhelinmalliensa SAR-arvon ja varmistavat, että raja-arvo ei ylity. Uusien puhelimien SAR-arvot ovat luettavissa valmistajien www-sivuilta tai matkapuhelimen käyttöohjeista.

Säteilyturvakeskus valvoo matkapuhelimien ja muiden päätelaitteiden turvallisuutta testaamalla laitteiden SAR-arvoja pistokokein. Mitattujen laitteiden SAR-arvot ovat vaihdelleet välillä 0,2 ja 1,4 W/kg eikä yhdenkään STUKin testaaman laitteen SAR-arvo ole ylittänyt raja-arvoa. Löydät STUKin tekemien mittausten tulokset täältä.

 

Matkapuhelimet ja tukiasemat
Päivitetty
8.1.2019 klo 14:04