Sisältöjulkaisija

null Mihin STUK perustaa näkemyksensä sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksista?

Mihin STUK perustaa näkemyksensä sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksista?

7.1.2019 klo 14:37

STUKin näkemykset sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksista perustuvat suureen joukkoon tutkimuksia. Kansainvälisten riippumattomien asiantuntijajärjestöjen (mm. SCENIHR, WHO, ICNIRP) tekemät kirjallisuuskatsaukset tarjoavat hyvän perustan kannan muodostamiselle. Kirjallisuuskatsauksissa otetaan huomioon kaikki ennalta asetetut kriteerit täyttävät vertaisarvioidut tutkimukset. Näissä asiantuntijaryhmissä on laajaa monitieteellistä osaamista, jota sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksiin liittyvien tutkimustulosten arviointi vaatii. Yksittäisen tutkimuksen perusteella ei vielä voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tulosten varmistamiseksi tarvitaan vähintään toisen tutkimusryhmän tekemä toisinto tutkimuksesta.

STUK seuraa radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksiin liittyvää tutkimustietoa muun muassa osallistumalla WHO:n ylläpitämän EMF Projectin toimintaan, käymällä säännöllistä vuoropuhelua muiden pohjoismaisten säteilysuojeluviranomaisten asiantuntijoiden kanssa sekä tarkastelemalla esimerkiksi EMF-Portal -tietokannasta löytyviä tuoreimpia tutkimuksia.

Matkapuhelimet ja tukiasemat, Sähkönjakelu ja voimajohdot
Päivitetty
18.5.2021 klo 13:38