Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Sisältöjulkaisija

null Mihin STUK perustaa näkemyksensä radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksista ja miten STUK arvioi erilaista tutkimustietoa matkapuhelinten ja tukiasemien säteilyturvallisuudesta?

Mihin STUK perustaa näkemyksensä radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksista ja miten STUK arvioi erilaista tutkimustietoa matkapuhelinten ja tukiasemien säteilyturvallisuudesta?

7.1.2019 klo 14:37

STUKin näkemykset radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksista perustuvat suureen joukkoon tutkimuksia. Kansainvälisten riippumattomien asiantuntijajärjestöjen (mm. SCENIHR, WHO, ICNIRP) tekemät kirjallisuuskatsaukset tarjoavat hyvän perustan kannan muodostamiselle. Kirjallisuuskatsauksissa otetaan huomioon kaikki ennalta asetetut kriteerit täyttävät vertaisarvioidut tutkimukset. Näissä asiantuntijaryhmissä on laajaa monitieteellistä osaamista, jota radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksiin liittyvien tutkimustulosten arviointi vaatii. Yksittäisen tutkimuksen perusteella ei vielä voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tulosten varmistamiseksi tarvitaan vähintään toisen tutkimusryhmän tekemä toisinto tutkimuksesta.

STUK seuraa radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksiin liittyvää tutkimustietoa muun muassa osallistumalla WHO:n ylläpitämän EMF Projectin toimintaan, käymällä säännöllistä vuoropuhelua muiden pohjoismaisten säteilysuojeluviranomaisten asiantuntijoiden kanssa sekä tarkastelemalla esimerkiksi EMF-Portal -tietokannasta löytyviä tuoreimpia tutkimuksia.

Matkapuhelin on merkittävin radiotaajuisen säteilyn lähde väestölle. WHO:n alainen kansainvälinen syöväntutkimuskeskus IARC luokitteli vuonna 2011 radiotaajuisen säteilyn mahdollisesti karsinogeeniseksi. Luokittelu perustuu matkapuhelinten käyttöä koskeviin tutkimuksiin. Matkapuhelimien terveysvaikutuksiin sisältyy vielä epävarmuuksia, joten lisätutkimukselle on tarvetta.

Nykytiedon mukaan WLAN-verkkojen heikolle radiotaajuiselle säteilylle altistuminen ei aiheuta haitallisia terveysvaikutuksia. Matkaviestintukiasemien säteilyn haitallisista terveysvaikutuksista ihmisille tai eläimille ei ole tieteellistä näyttöä. Myöskään tuleva 5G-matkaviestintekniikka ei poikkea säteilyturvallisuuden kannalta merkittävästi tällä hetkellä käytössä olevista tekniikoista.

Matkapuhelimet ja tukiasemat
Päivitetty
7.1.2019 klo 15:03