Toiminta-ajatus ja arvot

STUKin toiminta-ajatus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

STUKin arvot

Asiantuntemus

Valinnat, kannanotot ja ratkaisut perustuvat yhteiseen korkeatasoiseen osaamiseen ja tutkittuun tietoon. 

Avoimuus

Toiminta on avointa ja rehellistä kaikessa kanssakäymisessä sidosryhmien, kansalaisten ja oman henkilöstön kanssa. 

Rohkeus

Havaitut ongelmat ja omat näkökannat tuodaan rohkeasti esille. Tehdyistä ratkaisuista otetaan vastuu. Virheet korjataan. 

Yhteistyö

Yhteistyö STUKin sisällä perustuu hyvään työtoveruuteen, osallistamiseen ja keskinäiseen arvostukseen. Sidosryhmät otetaan osallisiksi asioiden valmisteluun. 

Strategia

Visiota ja arvoja toteuttavat strategiset linjaukset vuosille 2013–2017 on kirjoitettu STUKin strategiaan.

Jaa tämä sivu