Tietosuoja STUKissa

Tietosuoja STUKissa

Tietosuojassa on kysymys henkilötietojen suojaamisesta ja lainmukaisesta käsittelystä. Jokaisella on oikeus henkilötietojen suojaan. STUKilla on rekisterinpitäjänä velvollisuus osoittaa, että se noudattaa tietosuojalainsäädäntöä, johon kuuluu EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja kansallinen täydentävä lainsäädäntö. Tältä sivulta saat tietoa henkilötietojen käsittelystä STUKissa ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä.

Jokainen voi tarkistaa, ovatko hänen henkilötietonsa rekisterissä, miten niitä käsitellään ja tarvittaessa pyytää tietojaan oikaistavaksi tai poistettavaksi. Henkilötietojen tarkastuspyyntölomakkeen voi lähettää sähköisesti tai postilla (STUK, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa). Sähköisesti lähettäessäsi tunnistaudu Suomi.fi-palvelussa (https://www.suomi.fi/viestit). Vastaamme sinulle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Oikaisupyynnön voi tehdä lähettämällä STUKiin vapaamuotoisen hakemuksen.

Tarkempaa tietoa

STUKin tietosuojavastaava
puhelin +358 9 759 88 340
tietosuojavastaava (at) stuk.fi