Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Säteilyturvakeskus (STUK) pyrkii takaamaan verkkopalveluidensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Saavutettavuus tarkoittaa, että verkkopalvelu on kaikkien ihmisten käytettävissä mahdollisemman helposti. Tavoitteena on, että verkkopalvelu on teknisesti virheetön, käyttöliittymä on selkeä ja että sisältö on ymmärrettävää.

STUK on teettänyt huhtikuussa 2021 ulkopuolisen arvioinnin saavutettavuudesta, johon liittyvät ongelmat on joko korjattu tai pyritään korjaamaan niin pian kuin mahdollista. STUK arvioi palveluidensa saavutettavuutta säännöllisesti.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 23.9.2019 ja päivitetty viimeksi 22.10.2021.

Stuk.fi-verkkopalvelu

Säteilyturvakeskuksen internetsivusto eli Stuk.fi-verkkopalvelu julkaistiin nykyisessä muodossaan elokuussa 2015. Sekä visuaalisessa suunnittelussa että käyttöliittymäsuunnittelussa oli lähtökohtana WCAG 2.0 -esteettömyysohjeiden taso AA.

Verkkopalvelu on sittemmin siirretty uudelle palvelinalustalle, ja sisällönhallintajärjestelmälle on tehty versiopäivitys (v. 2019). Kehitämme parhaillaan verkkopalveluamme saavutettavammaksi saavutettavuustestauksen tulosten perusteella. Pienehköt, sisältöön ja ulkoasuun liittyvät puutteet pyrimme korjaamaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Isommat havainnot korjataan ongelman laajuudesta riippuen alkuvuodesta 2021, mutta viimeistään seuraavan verkkopalvelun kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Ei-saavutettava sisältö ja korjaus

Julkaisut ja asiakirjat

Stuk.fi-sivustolle on julkaistu asiakirjoja ja julkaisuja, jotka ovat pdf-muotoisia tai Office-ohjelmien tiedostomuotoja. Ennen vuoden 2019 syyskuuta julkaistut tiedostot eivät kaikilta osin ole saavutettavia. Tiedostoista esimerkiksi puuttuu vaihtoehtoisia kuvatekstejä. Esimerkiksi tilauslomakkeet korjataan saavutettaviksi sitä mukaa kun lomakkeita päivitetään.

Verkkopalvelussa on ennen 9/2019 julkaistuja STUKin päätöksiä, lausuntoja ja muita vastaavia asiakirjoja, joista voi tarvittaessa pyytää STUKista saavutettavan version lähettämällä asiakirjapyynnön STUKin kirjaamoon, stuk (at) stuk.fi tai verkkolomakkeella.

Uusille (9/2019 lähtien) Stuk.fi-verkkopalveluun julkaistaville asiakirjoille, esimerkiksi julkaisuille, päätöksille, lomakkeille sekä esitysaineistoille tehdään saavutettavuustarkistus ennen niiden julkaisua.

Julkinen diaari

STUKin julkinen diaari on palvelu, josta kansalaiset, STUKin asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat seurata julkisten asioiden käsittelyn etenemistä. Julkiselle diaarille on toteutettu saavutettavuustestaus loppuvuodesta 2019.

STUKin profiilit sosiaalisen median alustoilla

STUK ei vastaa kolmansien osapuolien tarjoamista alustoista. Vastuu niiden saavutettavuudesta on palveluntarjoajilla.

STUKilla on käyttäjäprofiilit Twitterissä, Facebookissa, Linkedinissä, Youtubessa ja Instagramissa. STUK julkaisee alustoilla saavutettavaa sisältöä (syyskuusta 2019 lähtien) alustojen mahdollistamissa rajoissa.

Ilmoita saavutettavuuspuutteesta

Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä kehitysehdotuksia verkkopalveluidemme saavutettavuudesta. Voit lähettää viestisi STUKin kirjaamoon sähköpostitse stuk (at) stuk.fi tai verkkolomakkeella.

STUK vastaa pyyntöihin mahdollisemman nopeasti, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa yhteydenotosta.

Valvontaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Jos et ole tyytyväinen STUKilta saamaasi vastaukseen, voit tehdä saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.