Talous

Vuonna 2021 STUK käytti toimintaansa 38 miljoonaa euroa. Toiminnan rahoituksesta noin 40 prosenttia (15 miljoonaa) tuli veronmaksajilta valtion budjetista. Yli puolet rahoituksesta (20,5 miljoonaa) STUK keräsi valvontamaksuina valvottavilta organisaatioilta. Ylivoimaisesti suurin osa (19,7 miljoonaa) valvontamaksuista tuli ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnasta ja loput 0,8 miljoonaa säteilytoiminnan valvonnasta.