Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Talous

Vuonna 2018 STUK käytti toimintaansa rahaa 39 miljoonaa euroa. Rahoista noin kolmannes (12,3 miljoonaa) tuli veronmaksajilta valtion budjetista. Yli puolet rahoista (21 miljoonaa) STUK keräsi valvontamaksuina valvottavilta organisaatioilta. Ylivoimaisesti suurin osa (17,7 miljoonaa) valvontamaksuista tuli ydinenergian käytön valvonnasta.

Uusimmat talousluvut löytyvät vuoden 2018 toimintakertomuksesta.