Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Talous

Vuonna 2020 STUK käytti toimintaansa 39 miljoonaa euroa. Toiminnan rahoituksesta noin 41 prosenttia (15,9 miljoonaa) tuli veronmaksajilta valtion budjetista. Yli puolet rahoituksesta (20,5 miljoonaa) STUK keräsi valvontamaksuina valvottavilta organisaatioilta. Ylivoimaisesti suurin osa (19,6 miljoonaa) valvontamaksuista tuli ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnasta ja loput 0,9 miljoonaa säteilytoiminnan valvonnasta.

Uusimmat talousluvut löytyvät vuoden 2020 toimintakertomuksesta.