Suunnittelu ja seuranta

Suunnittelu ja seuranta

Tämän sivun sisällön tuottaja on Säteilyturvakeskus (STUK). STUKin tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot löytyvät alla olevista asiakirjoista.

Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan hyväksymä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Toiminnan ohjauksen kannalta merkittävä on myös STUKin strategia.

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin Tutkihallintoa.fi -sivustolla, Virastojen suunnittelun ja seurannan asiakirjat.

Tulosohjausasiakirjat

Tulossopimus on STUKin ja sosiaali- ja terveysministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Toiminnan seurannan ja henkilöstön kannalta keskeisiä asiakirjoja ovat toimintakertomukset ja henkilöstökertomukset. Toimintakertomuksiin liittyy kutakin vuotta koskeva tilinpäätös.

Henkilöstö