Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminta-ajatus ja arvot

STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Strategiassa asetetuilla tavoitteilla varmistamme, että STUKin toiminta-ajatus toteutuu nopeasti ja voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössämme.

Toimintaamme ohjaa neljä arvoa:

  • Asiantunteva
  • Avoin
  • Rohkea
  • Yhteistyössä

STUKin arvot

Asiantuntemus

Toimintamme pohjaa yksilöiden ja organisaation korkeatasoiseen osaamiseen ja tutkittuun tietoon. Kokonaisuuksien ymmärtäminen ja jatkuva osaamisen uudistaminen on työssämme välttämätöntä.

Avoimuus

Toimintamme on läpinäkyvää ja rehellistä kaikessa kanssakäymisessä. Olemme avoimia uusille ideoille ja tekemisen tavoille. Haluamme viestiä toiminnastamme ja turvallisuudesta selkeästi.

Rohkeus

Uudistumme ja uskallamme kokeilla erilaisia tapoja toimia. Otamme puheeksi vaikeatkin asiat ja etsimme niihin ratkaisuja. Kannamme vastuun päätöksistämme ja otamme opiksi virheistämme.

Yhteistyö

Saavutamme tavoitteemme paremmin yhteistyöllä kuin yksin. Yhteistyö perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja jokaisen työn arvostukseen. Otamme sidosryhmät osallisiksi asioiden valmisteluun.