STUKin valvonnan strateginen kehitys – Vaikuttava Valvoja

STUKin valvonnan strateginen kehitys – Vaikuttava Valvoja

Asetimme STUKin strategiassa vuoden 2018 alussa kunniahimoiset tavoitteet valvonnan kehittämiselle. Yhteiskunnallisena tavoitteenamme on vastuunsa kantavat toimijat ja säteilyturvallinen Suomi. Laadukas toiminta ja turvallisuus eivät ensisijaisesti synny viranomaisen valvonnalla vaan ratkaisevaa on organisaatioiden, yritysten ja ihmisten vastuullinen työ ja hyvät toimintatavat. Viranomaisen tehtävänä on tukea vastuun kantamista ja kehitämme valvontamme riskitietoisuutta, toteutustapoja ja asiakaslähtöisiä digitaalisia viranomaispalveluita. Näiden toteutumisen edellytyksinä ovat onnelliset virkamiehet, kokonaisuuksien ymmärtäminen, joustavat ja tehokkaat työtavat sekä tasapainoinen talous.

Yhteiskunnallinen tavoite, tuloksellisuustavoitteet ja voimavaratavoitteet


STUKin strategiset tavoitteet on jaettu STUKin voimavaroja koskeviin tavoitteisiin, tuloksellisuustavoitteisiin sekä yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Lue lisää Strategiset tavoitteet -sivulla.  https://www.stuk.fi/tietoa-stukista/stukin-strategia-2018-2022/strategiset-tavoitteet
 

Asiakaslähtöinen ja valmentava valvonta ei tingi turvallisuudesta

Haluamme ja varmistamme, että Suomessa säteilyä käyttävät toimijat ovat luotettavia, osaavia ja motivoituneita kantamaan vastuunsa säteily- ja ydinturvallisuudesta. Turvallisuussäännöstön sekä STUKin valvonnan ja viranomaispalvelujen pitää ohjata ja kannustaa toimijoita tähän suuntaan. Samalla valvontamme pitää tehokkaasti tunnistaa ne toimijat, joiden toiminnassa on puutteita tai merkkejä toiminnan riskeistä, ja puuttua epäkohtiin.

Tavoitteenamme on kehittää STUKin viranomaispalveluja asiakaslähtöisemmäksi ja hyödyntää paremmin digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Valvonnan riskitietoisessa kohdentamisessa tavoitteena on huomioida vahvemmin toimijoiden hyvä omavalvonta ja osoittaa viranomaisvalvontaa enemmän toimijoihin tai alueille, joissa on merkkejä puutteellisesta toiminnasta. Tätä varten kehitämme myös valvontatiedon hyödynnettävyyttä ja tiedolla johtamista.
 

Kehitys edellyttää muutoksia viranomaistyön perusrakenteisiin. Näistä keskeisimmät ovat:

STUKin valvonnan strateginen kehitys – Vaikuttava Valvoja - Kehitys edellyttää muutoksia viranomaistyön perusrakenteisiin.

STUKin valvonnan strateginen kehitys – Vaikuttava Valvoja: Viranomaisyhteistyöllä tuloksia

STUKin valvonnassa tapahtuvat muutokset eivät kuitenkaan yksinään riitä tavoitteen saavuttamiseen vaan toimijoiden on tartuttava tähän mahdollisuuteen ja tehtävä oma osuutensa. Osallistamme tarvittavat sidosryhmät kehitystyöhön.

Viranomaisyhteistyöllä tuloksia

Valtionhallinnon tavoitteiden mukaisesti haluamme hyödyntää jo olemassa olevia viranomaispalvelujen ja valvonnan ratkaisuja tai kehittää niitä yhteistyössä muiden valtion virastojen kanssa. Uskomme, että yhteiset tai yhtenäiset viranomaispalvelut, valvonta ja ns. yhden luukun periaate helpottavat myös toimijoiden asioinnin sujuvuutta sekä helpottaa tiedon hyödyntämistä. STUKilla on yhteisiä valvonta-asiakkaita esimerkiksi Tukesin, Valviran, AVIen ja kuntaviranomaisten kanssa. Säteilyyn liittyvät asiat ovat osalla toimijoista hyvin pieni osa kokonaisuutta ja yhdestä paikasta tapahtuva viranomaisasiointi helpottaisi toimijoita.   

Teemme jo nyt erilaisissa muodoissa yhteistyötä useiden viranomaisten tai virastojen kanssa ja olemme kiinnostuneita myös uusista kumppanuusmahdollisuuksista.

STUKin valvonta-alueet, joita valvonnan strateginen kehitys koskee:

  • Ydinlaitosvalvonta ja muu ydinenergian käytön valvonta
  • Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
  • Säteilyn käyttö teollisuudessa
  • Luonnonsäteilyn valvonta (mm. työpaikkojen radon ja teollisuuden NORM valvonta)
  • Show-laservalvonta ja muu ionisoimattoman säteilynkäytön valvonta (mm. kauneudenhoito)

Viranomaisvalvonta pysyy, mutta kehittyy

Viranomaistyömme peruskivenä on aina lainsäädäntö, joka määrittää mm. hyvän hallinnon periaatteet, kunkin viranomaisen tehtävät, toimivallan ja osin myös toimintatavat. Tavoittelemme työllämme mahdollisimman hyvää vaikuttavuutta – siis parasta vastinetta yhteiskunnan rahoille.

Perustamme valvonnan olettamalle, jossa näemme asiakkaamme luotettavina ja vastuullisina. Tarvittaessa neuvomme, opastamme ja tuemme erilaisin tavoin vastuunkantamista. Emme voi tarkastaa kaikkea, vaan toimintamme kohdistuu entistä enemmän toiminnanharjoittajan luotettavuuden ja vastuullisuuden arviointiin – tässä digitalisaatio ja tiedon hyödyntäminen avaavat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia riskitietoisen viranomaistyön osumatarkkuuden kehittymiselle. Tiedämme, etteivät kaikki toimijat syystä tai toisesta noudata lainsäädäntöä ja vastuullisen toiminnan pelisääntöjä. Tehtävämme on löytää nämä toimijat ja puuttua heidän toimintaansa jämäkästi käytössämme olevalla keinovalikoimalla.