Organisaatio

Organisaatio

STUKin organisaatiokaavio. Suluissa työntekijöiden lukumäärä. Johto (3), jonka alla ovat osastot: Ydinvoimalaitosten valvonta (117), Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta (23), Säteilytoiminnan valvonta (60), Ympäristön säteilyvalvonta (63), Yhteiset asiantuntijapalvelut (18) ja Hallinto (51).

STUKissa oli vuoden 2022 alussa yhteensä 336 työntekijää. STUKin pääjohtaja on Petteri Tiippana. Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

STUKin toiminta perustuu lakiin Säteilyturvakeskuksesta. Laki määrittää ensimmäisessä pykälässään STUKin tehtävän ja aseman: ”Säteilyn vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista, säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa sekä näihin liittyvää tutkimusta, koulutusta ja tiedottamista varten on sosiaali- ja terveysministeriön alainen Säteilyturvakeskus.”