Organisaatio

STUKin organisaatio 2016STUKin organisaatio 2016

STUKissa oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 321 työntekijää. Miehiä heistä oli vajaa 60 prosenttia. Vähän yli 70 prosentilla STUKin työntekijöistä on ylempi korkeakoulututkinto. Työntekijöiden keski-ikä oli noin 47 vuotta.

STUKin pääjohtaja on Petteri Tiippana. Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

STUKin toiminta perustuu lakiin Säteilyturvakeskuksesta. Laki määrittää ensimmäisessä pykälässään STUKin tehtävän ja aseman: ”Säteilyn vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista, säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa sekä näihin liittyvää tutkimusta, koulutusta ja tiedottamista varten on sosiaali- ja terveysministeriön alainen Säteilyturvakeskus.” 

Jaa tämä sivu