Organisaatio

STUKin organisaatio 2016STUKin organisaatio 2017

STUKissa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 326 työntekijää. STUKin pääjohtaja on Petteri Tiippana. Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

STUKin toiminta perustuu lakiin Säteilyturvakeskuksesta. Laki määrittää ensimmäisessä pykälässään STUKin tehtävän ja aseman: ”Säteilyn vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista, säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa sekä näihin liittyvää tutkimusta, koulutusta ja tiedottamista varten on sosiaali- ja terveysministeriön alainen Säteilyturvakeskus.” 

Jaa tämä sivu