Organisaatio

STUKin organisaatio 1.5.2015

STUKin organisaatio 1.5.2015

STUKin toiminta perustuu lakiin Säteilyturvakeskuksesta. Laki määrittää ensimmäisessä pykälässään STUKin tehtävän ja aseman: ”Säteilyn vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista, säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa sekä näihin liittyvää tutkimusta, koulutusta ja tiedottamista varten on sosiaali- ja terveysministeriön alainen Säteilyturvakeskus.” 

STUKissa oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 323 työntekijää. Miehiä heistä oli vajaa 60 prosenttia. Vähän yli 80 prosentilla STUKin työntekijöistä on ylempi korkeakoulututkinto. Työntekijöiden keski-ikä oli noin 48 vuotta.

STUKin pääjohtaja on Petteri Tiippana. Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

Henkilöstön ikärakenne (toimintakertomus 2015)

Jaa tämä sivu