Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Organisaatio

Organisaatio

STUKin organisaatiokaavio, suluissa työntekijöiden lukumäärä. Johto (3), jonka alla ovat osastot: Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta (25), Ydinvoimalaitosten valvonta (123), Säteilytoiminnan valvonta (58), Ympäristön säteilyvalvonta (71), Hallinto (54), Yhteiset asiantuntijapalvelut (16).STUKin organisaatio ja työntekijöiden lukumäärä vuoden 2020 alussa.

STUKissa oli vuoden 2020 alussa yhteensä 350 työntekijää. STUKin pääjohtaja on Petteri Tiippana. Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

STUKin toiminta perustuu lakiin Säteilyturvakeskuksesta. Laki määrittää ensimmäisessä pykälässään STUKin tehtävän ja aseman: ”Säteilyn vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista, säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa sekä näihin liittyvää tutkimusta, koulutusta ja tiedottamista varten on sosiaali- ja terveysministeriön alainen Säteilyturvakeskus.”