Organisaatio

Organisaatio

Säteilyturvakeskuksen organisaatio vuonna 2018: STUKin johtoon kuuluvat pääjohtaja ja johtaja. Viestintä- ja yhteiskuntasuhteet -yksikössä on kahdeksan henkilöä. Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta -osastolla on 27 henkilöä, Ydinvoimalaitosten valvonta -ostastolla 124, Säteilytoiminnan valvonta -osastolla 57, Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osastolla 61, ja hallinto-osastolla 53 henkilöä.STUKin organisaatio ja työntekijöiden lukumäärä vuoden 2018 lopussa.

STUKissa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 353 työntekijää. STUKin pääjohtaja on Petteri Tiippana. Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

STUKin toiminta perustuu lakiin Säteilyturvakeskuksesta. Laki määrittää ensimmäisessä pykälässään STUKin tehtävän ja aseman: ”Säteilyn vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista, säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa sekä näihin liittyvää tutkimusta, koulutusta ja tiedottamista varten on sosiaali- ja terveysministeriön alainen Säteilyturvakeskus.”