Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Ydinturvallisuusneuvottelukunta

Ydinturvallisuusneuvottelukunta

Ydinenergian käytön turvallisuutta koskevien asioiden valmistavaa käsittelyä varten toimii Säteilyturvakeskuksen yhteydessä ydinturvallisuusneuvottelukunta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

  • antaa lausuntoja ydinlaitosten rakentamista ja käyttöä koskevista lupahakemuksista sekä muista merkittävistä ydinenergian käyttöä koskevista hakemuksista;
  • antaa lausuntoja Säteilyturvakeskuksen ja muiden viranomaisten valmistelemista ydinenergian käytön turvallisuutta koskevista säännöksistä, määräyksistä ja ohjeista;
  • antaa lausuntoja ydinenergian käytön turvallisuuden valvonnan kannalta merkittävistä asioista;
  • seurata ydinenergian käytön turvallisuuden kehitystä sekä alan tutkimusta;
  • edistää ydinenergian käytön turvallisuutta koskevaa kotimaista yhteistyötä sekä seurata kansainvälistä yhteistyötä;
  • tehdä toimivaltaisille viranomaisille aloitteita ydinenergian käytön turvallisuutta koskeviksi tarpeellisiksi toimenpiteiksi.

Neuvottelukunnan toimikausi ja kokoonpano

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.12.2018-30.11.2021.

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat korkeatasoista ydinturvallisuusalan asiantuntemusta.

Ydinturvallisuusneuvottelukunnan kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja

Tekniikan tohtori Lasse Reiman
Tekniikan tohtori Timo Vanttola, varapuheenjohtaja

Jäsenet

Professori Juhani Hyvärinen
Filosofian tohtori Petri Kotiluoto
Tekniikan tohtori, filosofian tohtori Heli Talja
Hallintotieteiden maisteri Susanna Wähä
Filosofian maisteri Timo Äikäs

Pysyvä asiantuntija

Pääjohtaja Petteri Tiippana, STUK

Sihteeri

Ylitarkastaja Karin Rantamäki, STUK

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö