Ydinturvallisuusneuvottelukunta

Ydinturvallisuusneuvottelukunta

Ydinenergian käytön turvallisuutta koskevien asioiden valmistavaa käsittelyä varten toimii Säteilyturvakeskuksen yhteydessä ydinturvallisuusneuvottelukunta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

  • antaa lausuntoja ydinlaitosten rakentamista ja käyttöä koskevista lupahakemuksista sekä muista merkittävistä ydinenergian käyttöä koskevista hakemuksista;
  • antaa lausuntoja Säteilyturvakeskuksen ja muiden viranomaisten valmistelemista ydinenergian käytön turvallisuutta koskevista säännöksistä, määräyksistä ja ohjeista;
  • antaa lausuntoja ydinenergian käytön turvallisuuden valvonnan kannalta merkittävistä asioista;
  • seurata ydinenergian käytön turvallisuuden kehitystä sekä alan tutkimusta;
  • edistää ydinenergian käytön turvallisuutta koskevaa kotimaista yhteistyötä sekä seurata kansainvälistä yhteistyötä;
  • tehdä toimivaltaisille viranomaisille aloitteita ydinenergian käytön turvallisuutta koskeviksi tarpeellisiksi toimenpiteiksi.

Neuvottelukunnan toimikausi ja kokoonpano

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.12.2021–30.11.2024.

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat korkeatasoista ydinturvallisuusalan asiantuntemusta.

Ydinturvallisuusneuvottelukunnan kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja

Tekniikan tohtori Lasse Reiman
Tekniikan tohtori Timo Vanttola, varapuheenjohtaja

Jäsenet

Professori Juhani Hyvärinen
Tekniikan tohtori Petri Kinnunen
Filosofian tohtori Petri Kotiluoto
Filosofian tohtori Asko Käpyaho
Tekniikan tohtori, FT Heli Talja

Pysyvät asiantuntijat

Pääjohtaja Petteri Tiippana, STUK
Ympäristöneuvos Susanna Wähä, YM
 

Sihteeri

Ylitarkastaja Karin Rantamäki, STUK

Pöytäkirjat

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia