Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Säteilyturvallisuusneuvottelukunta

Säteilyturvallisuusneuvottelukunta

Valtioneuvoston asettaa säteilyturvallisuusneuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta valmistelee säteilyturvallisuutta koskevia asioita, ja se toimii Säteilyturvakeskuksen yhteydessä.

Säteilyturvallisuusneuvottelukunnan tehtävänä on:

  1. antaa lausuntoja säteilytoimintaa, vallitsevia altistustilanteita ja säteilyvaaratilanteita koskevista asioista sekä muista säteilyturvallisuuden kannalta merkittävistä asioista;
  2. antaa lausuntoja Säteilyturvakeskuksen ja muiden viranomaisten valmistelemista säteilyturvallisuutta koskevista säännöksistä ja määräyksistä;
  3. seurata säteilyturvallisuuden kehitystä ja alan tutkimusta;
  4. edistää säteilyturvallisuutta koskevaa kotimaista yhteistyötä sekä seurata kansainvälistä yhteistyötä;
  5. tehdä toimivaltaisille viranomaisille aloitteita säteilyturvallisuutta koskeviksi tarpeellisiksi toimenpiteiksi.

Toimikausi ja kokoonpano

Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 18.3.2019-17.3.2022.

Puheenjohtaja

ylifyysikko Tiina Laitinen, Kuopion yliopistollinen sairaala
Varapuheenjohtaja: professori Petro Julkunen, Itä-Suomen yliopisto

Sihteerit

ylitarkastaja Katja Kojo, Säteilyturvakeskus
johtava asiantuntija Maaret Lehtinen, Säteilyturvakeskus

Jäsenet (varajäsenet suluissa)

professori Taina Autti, Helsingin yliopisto (lääkintöneuvos Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö)
lääkintöneuvos Kristiina Mukala, sosiaali- ja terveysministeriö
kirurgian ylilääkäri Jaakko Keränen, Puolustusvoimat (suojeluinsinööri Mika Kiiskinen, Puolustusvoimat)
johtaja Tommi Laurinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
yli-insinööri Kerttuli Helariutta, Helsingin yliopisto (yli-insinööri Jaana Kumpulainen, Jyväskylän yliopisto)
apulaisprofessori Jonne Naarala, Itä-Suomen yliopisto (yliopistolehtori Jukka Luukkonen, Itä-Suomen yliopisto)
tarkastuspäällikkö Antti Nurminen, Dekra Oy (kalibrointi-insinööri Lasse Rantanen, Dekra Oy)

Pysyvät asiantuntijat

pääjohtaja Petteri Tiippana, Säteilyturvakeskus
​​​​​​​johtaja Tommi Toivonen, Säteilyturvakeskus