Turvajärjestelyneuvottelukunta

Ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunta

Ydinenergialain 56 §:n 3 momentissa tarkoitetun ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnan tehtävänä on

  • arvioida ydinturva-alan uhkakuvia ja niissä tapahtuvia muutoksia,
  • kehittää ydinalan uhkatilanteisiin liittyviä toimintavalmiuksia ja tiedonkulkua,
  • edistää viranomaisten ja luvanhaltijoiden välistä yhteistyötä,
  • seurata ydinalan turvajärjestelyjä koskevaa kehitystä, koulutusta ja tutkimusta sekä alaa koskevaa ohjeistusta ja tiedottamista,
  • seurata ja edistää ydinalan turvajärjestelyjä koskevaa kansainvälistä yhteistyötä,
  • määritellä ydinalan turvajärjestelyjä koskevia suuntaviivoja ja tehdä näitä koskevia aloitteita sekä
  • valmistella ja antaa Säteilyturvakeskuksen pyynnöstä ydinalan turvajärjestelyjä koskevia lausuntoja.

Toimikausi

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.3.2015–28.2.2018. 

Uusi neuvottelukuntaa koskeva valtioneuvoston asetus on valmisteilla.

 

Yhteyshenkilö

Ei hakutuloksia