Säteilyturvallisuusneuvottelukunta

Valtioneuvoston asettaa säteilyturvallisuusneuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta valmistelee säteilyturvallisuutta koskevia asioita, ja se toimii Säteilyturvakeskuksen yhteydessä. 

Säteilyturvallisuusneuvottelukunnan tehtävänä on:

  1. antaa lausuntoja säteilytoimintaa, vallitsevia altistustilanteita ja säteilyvaaratilanteita koskevista asioista sekä muista säteilyturvallisuuden kannalta merkittävistä asioista;
  2. antaa lausuntoja Säteilyturvakeskuksen ja muiden viranomaisten valmistelemista säteilyturvallisuutta koskevista säännöksistä ja määräyksistä;
  3. seurata säteilyturvallisuuden kehitystä ja alan tutkimusta;
  4. edistää säteilyturvallisuutta koskevaa kotimaista yhteistyötä sekä seurata kansainvälistä yhteistyötä;
  5. tehdä toimivaltaisille viranomaisille aloitteita säteilyturvallisuutta koskeviksi tarpeellisiksi toimenpiteiksi.

 

Toimikausi ja kokoonpano

Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 18.3.2019-17.3.2022.

Puheenjohtaja

ylifyysikko Tiina Laitinen, Kuopion yliopistollinen sairaala
Varapuheenjohtaja: professori Petro Julkunen, Itä-Suomen yliopisto

Sihteerit

Maaret Lehtinen, johtava asiantuntija, Säteilyturvakeskus, etunimi.sukunimi(a)stuk.fi, puh. (09) 759 881 (STUKin vaihteen kautta)
Kaisa Vaaramaa, ylitarkastaja, Säteilyturvakeskus, etunimi.sukunimi(a)stuk.fi, puh. (09)759 881 (STUKin vaihteen kautta)

Jäsenet (varajäsenet suluissa)

professori Taina Autti, Helsingin yliopisto (lääkintöneuvos Mikko Paunio, sosiaali-ja terveysministeriö)
neuvotteleva virkamies Reetta Orsila, sosiaali-ja terveysministeriö (lääkintöneuvos Kristiina Mukala, sosiaali-ja terveysministeriö)
kirurgian ylilääkäri Jaakko Keränen, Puolustusvoimat (suojeluinsinööri Mika Kiiskinen, Puolustusvoimat)
johtaja Tommi Laurinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (varautumispäällikkö Andreas Schneider, Helsingin kaupungin pelastuslaitos)
yli-insinööri Kerttuli Helariutta, Helsingin yliopisto (yli-insinööri Jaana Kumpulainen, Jyväskylän yliopisto)
apulaisprofessori Jonne Haarala, Itä-Suomen yliopisto (yliopistolehtori Jukka Luukkonen, Itä-Suomen yliopisto)
tarkastuspäällikkö Antti Nurminen, Dekra Oy (kalibrointi-insinööri Lasse Rantanen, Dekra Oy)
 

Jaa tämä sivu