Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Säteilyturvallisuusneuvottelukunta

Säteilyturvallisuusneuvottelukunta

Valtioneuvoston asettaa säteilyturvallisuusneuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta valmistelee säteilyturvallisuutta koskevia asioita, ja se toimii Säteilyturvakeskuksen yhteydessä.

Säteilyturvallisuusneuvottelukunnan tehtävänä on:

 1. antaa lausuntoja säteilytoimintaa, vallitsevia altistustilanteita ja säteilyvaaratilanteita koskevista asioista sekä muista säteilyturvallisuuden kannalta merkittävistä asioista;
 2. antaa lausuntoja Säteilyturvakeskuksen ja muiden viranomaisten valmistelemista säteilyturvallisuutta koskevista säännöksistä ja määräyksistä;
 3. seurata säteilyturvallisuuden kehitystä ja alan tutkimusta;
 4. edistää säteilyturvallisuutta koskevaa kotimaista yhteistyötä sekä seurata kansainvälistä yhteistyötä;
 5. tehdä toimivaltaisille viranomaisille aloitteita säteilyturvallisuutta koskeviksi tarpeellisiksi toimenpiteiksi.

Toimikausi ja kokoonpano

Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 18.3.2019-17.3.2022.

Puheenjohtaja

 • ylifyysikko Tiina Laitinen, Kuopion yliopistollinen sairaala
 • varapuheenjohtaja: professori Petro Julkunen, Itä-Suomen yliopisto

Sihteerit

 • ylitarkastaja Katja Kojo, Säteilyturvakeskus
 • johtava asiantuntija Maaret Lehtinen, Säteilyturvakeskus

Jäsenet (varajäsenet suluissa)

 • professori Taina Autti, Helsingin yliopisto (lääkintöneuvos Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö)
 • erityisasiantuntija Mari Leppilampi, sosiaali- ja terveysministeriö (lääkintöneuvos Kristiina Mukala, sosiaali- ja terveysministeriö)
 • kirurgian ylilääkäri Jaakko Keränen, Puolustusvoimat
 • johtaja Tommi Laurinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (palopäällikkö Tomi Kuusamo, Helsingin pelastuslaitos)
 • yli-insinööri Kerttuli Helariutta, Helsingin yliopisto (yli-insinööri Jaana Kumpulainen, Jyväskylän yliopisto)
 • apulaisprofessori Jonne Naarala, Itä-Suomen yliopisto (yliopistolehtori Jukka Luukkonen, Itä-Suomen yliopisto)
 • tarkastuspäällikkö Antti Nurminen, Dekra Oy (kalibrointi-insinööri Lasse Rantanen, Dekra Oy)

Pysyvät asiantuntijat

 • pääjohtaja Petteri Tiippana, Säteilyturvakeskus
 • johtaja Tommi Toivonen, Säteilyturvakeskus

Kysely säteilyturvallisuusasiantuntijan käytöstä

Säteilyturvallisuusneuvottelukunta järjesti syksyllä 2020 kyselyn säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) käytöstä. Vastauksia saatiin noin kolmannekselta turvallisuusluvan haltijoista. Tuloksia on käsitelty neuvottelukunnan kokouksessa, ja niitä pidetään hyvin informatiivisina ja mielenkiintoisina. Vastauksista saadaan hyvää tietoa tilanteesta uuden Säteilylain alkutaipaleella, lisätiedon tarpeista sekä kehittämistoiveista. Neuvottelukunnan asiantuntijat ovat antaneet kyselyn tulokset Säteilyturvakeskukselle.