Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Neuvottelukunnat

Neuvottelukunnat

Säteilyturvakeskuksen (STUK) neuvottelukunta aloitti toimintansa maaliskuussa 2008. Neuvottelukunta edistää STUKin ja ympäröivän yhteiskunnan välistä yhteistyötä. Se auttaa STUKia kehittämään toimintaansa viranomais-, tutkimus- ja asiantuntijaorganisaationa siten, että toiminta on sopusoinnussa yhteiskunnan odotusten ja kansalaisten tarpeiden kanssa. Neuvottelukunta voi myös esittää arvioita STUKin toiminnasta sekä antaa STUKille suosituksia. Puheenjohtajana toimii Osmo Soininvaara. Neuvottelukunnan asema on vahvistettu asetuksella.

Säteilyturvaneuvottelukunta (STN) ja ydinturvallisuusneuvottelukunta (YTN) ovat valtioneuvoston asettamia. STN:n tehtävänä on muun muassa tehdä esityksiä ja aloitteita säteilyturvallisuutta koskevissa asioissa sekä antaa säteilyturvallisuutta koskevia lausuntoja. YTN on STUKin yhteydessä toimiva neuvoa antava elin. Molemmat nimitetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnan asettaa työ- ja elinkeinoministeriö.