Kansainväliset arviot STUKin toiminnasta

Kansainväliset arviot STUKin toiminnasta

IRRS-arvio kymmenen vuoden välein

Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) IRRS-arviointi (Integrated Regulatory Review Service) kohdistuu pääasiassa viranomaisten tekemään valvontatyöhän ja onnettomuusvalmiustoimintaan. Tuorein IRRS-arviointi tehtiin Suomessa syksyllä 2022, ja arvioinnin loppuraportti julkaistaan vuoden 2023 aikana. Sitä edellinen IRRS-arviointi tehtiin kymmenen vuotta aikaisemmin 2012 ja tuon arvion seurantamissio kesällä 2015.

IPPAS arvioi Suomen ydinturvaa

IPPAS (International Physical Protection Advisory Service) on Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) järjestämä arviointiohjelma. Kansainvälinen IPPAS-ryhmä arvioi 2009 kesällä Suomen ydinturvaa ja turvajärjestelyjä. Seuranta-arvioinnin ryhmä teki huhtikuussa 2012.

Vuonna 2009 järjestetyn arvioinnin tärkeimmät suositukset liittyivät ydinenergialainsäädännön kehittämiseen niin, että luottamuksellinen tieto on suojattu entistä paremmin. Arvioinnissa annettiin myös suositus ydinenergian ja säteilyn käytön turvajärjestelyjen perustana olevan suunnitteluperusteuhkan määrittelemiseen ja turvajärjestelyihin liittyvien resurssien lisäämisestä STUKissa. Vuoden 2012 seuranta-arvioinnissa todettiin, että suositukset ovat toteutuneet hyvin.

Suomen ydinjätehuolto on hyvällä tolalla

Yhdeksän EU-maan, Euroopan unionin komission ja Sveitsin säteily- ja ydinturvallisuusviranomaiset arvioivat marraskuussa 2009 STUKin menettelyt Suomen ydinjätehuollon valvonnassa. Laatuaan ensimmäinen yhteiseurooppalainen arviointi esitti joukon suosituksia, joilla suomalaista valvontajärjestelmää voidaan entisestään kehittää sekä tunnisti hyviä käytäntöjä opiksi muille EU-maille.

STUKin tutkimus arvioitiin korkealaatuiseksi

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä arvioi syksyllä 2011, että STUKin tutkimus on erittäin korkealaatuista. Työntekijät olivat korkeasti koulutettuja sekä sitoutuneita työhönsä. Niin ikään STUK oli työympäristönä erinomainen ja tutkimuslaboratoriot olivat erinomaisessa kunnossa.