Kansainväliset arviot STUKin toiminnasta

Kansainväliset arviot STUKin toiminnasta

IRRS-arvio korostaa STUKin riippumattomuuden tärkeyttä

Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) IRRS-arviointi (Integrated Regulatory Review Service) kohdistuu pääasiassa viranomaisten tekemään valvontatyöhän ja onnettomuusvalmiustoimintaan.  IRRS-arviointi tehtiin Suomessa syksyllä 2012.

Arviointiryhmä totesi, että STUK on pätevä, uskottava ja avoimesti toimiva viranomainen. Arviointiryhmä totesi myös, että STUK pyrkii aktiivisesti edistämään valvontaa koskevan tiedon jakamista sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ryhmä ehdotti  muun muassa, että STUKin asema esimerkiksi poliittisista päättäjistä riippumattomana viranomaisena kirjoitetaan Suomen lainsäädäntöön selvemmin.

9.–16.6.2015 Suomessa toteutettiin IRRS-arvioinnin seurantamissio. Siinä selvitettiin, miten Suomi on ottanut huomioon vuonna 2012 annetut suositukset. Arvioitsijat totesivat, että STUK on vahvistanut valvontatoimintaansa ja edistynyt merkittävästi toteuttamalla annetuista 29 suosituksesta 26. Kehittämiskohteiksi he nostivat lainsäädännön tarkentamisen sekä säteilyturvallisuusosaamisen ylläpitämisen.

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä arvioi Suomen ydinturvaa

Kansainvälinen IPPAS-ryhmä arvioi 2009 kesällä Suomen ydinturvaa ja turvajärjestelyjä. IPPAS (International Physical Protection Advisory Service) on Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n järjestämä arviointiohjelma. Seuranta-arvioinnin ryhmä teki 16.–27.4.2012.

2009 järjestetyn arvioinnin tärkeimmät suositukset liittyivät ydinenergialainsäädännön kehittämiseen niin, että luottamuksellinen tieto on suojattu entistä paremmin, ydinenergian ja säteilyn käytön turvajärjestelyjen perustana olevan suunnitteluperusteuhkan määrittelemiseen ja turvajärjestelyihin liittyvien resurssien lisäämiseen STUKissa. Vuoden 2012 arvioinnissa todettiin, että suositukset ovat toteutuneet hyvin.

Suomen ydinjätehuolto on hyvällä tolalla

Yhdeksän EU-maan, Euroopan unionin komission ja Sveitsin säteily- ja ydinturvallisuusviranomaiset arvioivat marraskuussa 2009 STUKin menettelyt Suomen ydinjätehuollon valvonnassa. Laatuaan ensimmäinen yhteiseurooppalainen arviointi esitti joukon suosituksia, joilla suomalaista valvontajärjestelmää voidaan entisestään kehittää sekä tunnisti hyviä käytäntöjä opiksi muille EU-maille.

STUKin tutkimus arvioitiin korkealaatuiseksi

Kansainvälisen asiantuntijaryhmän arvioi STUKin tutkimus on erittäin korkealaatuiseksi syksyllä 2011. Työntekijät olivat korkeasti koulutettuja sekä sitoutuneita työhönsä. Niin ikään STUK oli työympäristönä erinomainen ja tutkimuslaboratoriot olivat erinomaisessa kunnossa.