Historia

STUK perustettiin vuonna 1958. Alussa STUK oli pieni lääkintöhallituksen alainen Säteilyfysiikan laitos, jonka tehtävä oli tarkastaa sairaaloissa käytettävät säteilylaitteet.

Vuosien kuluessa, tiedon lisääntyessä ja säteilyn- ja radioaktiivisten aineiden käytön yleistyessä STUK on saanut uusia tehtäviä. Tänään STUK on täyden palvelun asiantuntijatalo säteily- ja ydinturvallisuusasioissa.

Ydinturvallisuusvalvonta tuli STUKin tehtäväksi 1960-luvun lopussa. Tuolloin  STUKista tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön alainen  riippumaton turvallisuusviranomainen, Säteilyturvallisuuslaitos.

Vuonna 1984 nimi muutettiin Säteilyturvakeskukseksi. Samalla vakiinnutettiin käyttöön lyhenne STUK, jona Säteilyturvakeskus tunnetaan myös ulkomailla.

STUKin toiminnan laajentuminen  
1958 Säteilyn käytön valvonta
1960 Valtakunnallinen säteilyvalvonta
1965 Luonnonsäteily
1968 Ydinturvallisuusvalvonta
1970 Säteilybiologia
1977 Ionisoimaton säteily (NIR)
1992 Lähialueyhteistyö
1999

CTBT/Kansallinen tietokeskus
CTBT = Kansainvälinen ydinkoekieltosopimus