Hankinnat

Hankinnat

Kaikista STUKin kansallisen kynnysarvon (30 000 €) ylittävistä avoimista tarjouskilpailuista julkaistaan hankintailmoitus kansallisessa HILMA-ilmoitusportaalissa. Kaikista EU-kynnysarvon (135 000 €) ylittävistä tarjouskilpailuista julkaistaan hankintailmoitus HILMAn lisäksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan sähköisessä versiossa, TED (Tenders Electronic Daily) -tietokannassa.

Käynnissä olevat EU-kynnysarvon ylittävät suomenkieliset tarjouskilpailut.

Määräaika Menettely Asianumero Hankinta
31.1.2018 klo 16.15

Avoin

HILMA-ilmoitus

TED-ilmoitus

68/2100/2017 Ydinlaitosten rakennusteknisten rakenteiden ja rakennusten sekä palontorjunnan turvallisuuden varmentamista koskevat asiantuntijapalvelut

Käynnissä olevien EU-kynnysarvon ylittävien englanninkielisten tarjouskilpailujen asiakirjat löytyvät STUKin englanninkieliseltä hankintasivulta. Käynnissä olevien kansallisen kynnysarvon ylittävien tarjouskilpailujen asiakirjat löytyvät HILMA-ilmoituksesta.