Hankinnat

Kaikista STUKin kansallisen kynnysarvon (30 000 €) ylittävistä avoimista tarjouskilpailuista julkaistaan hankintailmoitus kansallisessa HILMA-ilmoitusportaalissa. Kaikista EU-kynnysarvon (135 000 €) ylittävistä tarjouskilpailuista julkaistaan hankintailmoitus HILMAn lisäksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan sähköisessä versiossa, TED (Tenders Electronic Daily) -tietokannassa.

Käynnissä olevat EU-kynnysarvon ylittävät suomenkieliset tarjouskilpailut.

Määräaika Menettely Asianumero Hankinta Tarjouspyyntöasiakirjat
15.11.2016 klo 16.15

Avoin

HILMA-ilmoitus

TED-ilmoitus

59/2100/2016 Ydinlaitosten sähköjärjestelmien ja –laitteiden sekä ohjelmistopohjaisten automaatiojärjestelmien ja –laitteiden arviointia koskevat asiantuntijapalvelut

Tarjouspyyntö (pdf)

Liite 1. Hankintayksikön ja hankinnan kohteen yleiskuvaus (pdf)

Liite 2.1. Hankinnan kohteen vähimmaisvaatimukset ja laatuvertailu (docx)
Liitteet 2.2. CV-lomake, henkilöstöä koskevat vähimmäisvaatimukset ja vertailu osa-alueelle 1 (docx)
Liite 2.3. CV-lomake, henkilöstöä koskevat vähimmäisvaatimukset ja vertailu osa-alueelle 2 (docx)
 

Liite 3.1. Tarjoustiedot ja tarjoajan soveltuvuus (docx)
Liite 3.2. Osa-alue 1 referenssilomake - Tarjoajan referanssit (docx)
Liite 3.3. Referenssilomake - Tarjoajan referanssit (docx)
Liite 3.4. ESPD-lomakkeen ohje ja täydentävät tiedot (pdf)
Liite 3.5. ESPD-lomake (xml)

Liite 4. Hintalomake (docx)

Liite 5A. Sopimusluonnos (pdf)

Liite 5B. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (vm.fi)

 

Määräaika Menettely Asianumero Hankinta Tarjouspyyntöasiakirjat
13.10.2016 klo 16.15

Avoin

HILMA-ilmoitus

TED-ilmoitus

58/2100/2016 Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/ luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Tarjouspyyntö (pdf)

Liite 1. Hankintayksikön ja hankinnan kohteen yleiskuvaus (pdf)

Liite 2.1. Hankinnan kohteen vähimmaisvaatimukset ja laatuvertailu (docx)

Liitteet 2.2–2.5. CV-lomake (docx)

Liite 3. Tarjoustiedot ja tarjoajan soveltuvuus (docx)

Liitteet 3.1–3.4. Yrityksen referenssit (docx)
Liite 3.5. ESPD-ohje ja sisältövaatimukset (pdf)
Liite 3.6. ESPD-lomake (xml)

Liite 4. Hintalomake (docx)

Liite 5A. Sopimusluonnos (pdf)

Liite 5B. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (vm.fi)

Käynnissä olevien EU-kynnysarvon ylittävien englanninkielisten tarjouskilpailujen asiakirjat löytyvät STUKin englanninkieliseltä hankintasivulta. Käynnissä olevien kansallisen kynnysarvon ylittävien tarjouskilpailujen asiakirjat löytyvät HILMA-ilmoituksesta.

Jaa tämä sivu