Hakuprosessin eteneminen

Avoimet työpaikat - Hakuprosessin eteneminen

Hakuajan päätyttyä käymme hakemukset läpi ja kutsumme haastatteluun ne hakijat, jotka täyttävät parhaiten hakuilmoituksessa esitettyjä odotuksia ja vaatimuksia. Lähetämme kaikille tehtävään hakeneille sähköpostia hakuprosessin etenemisestä sen eri vaiheissa.

Haastattelukutsun esitämme tavallisesti puhelimitse. Jatkoon valitut saavat meiltä tarkemmat ohjeet hakuprosessin eri vaiheessa. Haastattelut pidämme toimistollamme tai Skypen/Teamsin välityksellä. Soveltuvuusarviointia käytämme pääsääntöisesti johto- ja esihenkilörekrytoinneissa sekä tarpeen mukaan myös muissa vaativissa erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä.

Kun valinta on tehty, ilmoitamme haastatelluille päätöksestä tavallisimmin puhelimitse. Rekrytointiprosessin päätyttyä toimitamme nimityspäätöksen kaikille hakijoille tiedoksi. Virkamieslain (Finlex.fi) mukaan viranhakija saa hakea tietyin ehdoin muutosta päätökseen tekemällä valituksen.

Kaikista Säteilyturvakeskukseen työskentelemään tulevista henkilöistä teetämme Supon turvallisuusselvityksen. Lisätietoja turvallisuusselvityksestä saat jo ennen haastattelua Suojelupoliisin verkkosivuilta.

Haluamme hoitaa rekrytointiprosessin laadukkaasti, ja kaikkine eri vaiheineen se saattaa joskus viedä pitkänkin aikaa. Pyrimme kuitenkin pitämään hakijat tietoisina prosessin etenemisestä. Tavoitteemme on, että hakijalle jää prosessista ja STUKista työnantajana hyvä kokemus.

Palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja omaan suoritukseen

Säteilyturvakeskuksessa on tehtävien vaativuuteen ja työsuoritukseen perustuva palkkausjärjestelmä. Tehtävämme on jaoteltu kahteentoista vaativuusryhmään, joiden perusteella maksetaan tehtäväkohtaista palkkaa. Lisäksi maksetaan työsuoritukseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa, joka voi olla enimmillään 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 10 - 20 %. Henkilökohtainen suoriutuminen arvioidaan vuosittain työntekijän ja esihenkilön välisessä keskustelussa.