Avoimet työpaikat

Osaavat ja yhteistyökykyiset ihmiset ovat välttämätön menestystekijä STUKin työssä, jossa tehtäväkentän laaja-alaisuuden vuoksi tarvitaan monien eri alojen ammattitaitoa.

Tavoitteenamme on maailman onnellisimmat virkamiehet, paras virasto ja tyytyväisimmät asiakkaat – säteilyturvallinen Suomi.

Työskentelemme viihtyisässä, nykyaikaisin välinein varustetussa työympäristössä. Tarjoamme mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen haasteellisten tehtävien, koulutuksen sekä alan arvostettujen kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuvan yhteistyön merkeissä.

Ilmoitamme avoimista paikoista näillä sivuilla, valtionhallinnon yhteisessä työnhakupalvelussa (Valtiolle.fi)  sekä TE-palvelut-sivustolla (te-palvelut.fi). Jos olet kiinnostunut työskentelemään STUKissa, seuraa näitä ilmoituskanavia.

Haettavana olevia virkoja täytettäessä aiemmin saapuneita avoimia hakemuksia ei pystytä ottamaan huomioon, vaan kutakin avoimena olevaa tehtävää tulee nimenomaisesti hakea.

Säteilyturvakeskuksen rekrytointeja koskeviin tiedusteluihin vastaavat henkilöstöpäällikkö Johanna Mäki, puh. (09) 759 88 737, johanna.maki(at)stuk.fi tai HR-suunnittelija Satu Toivo, puh, (09) 759 88 707, satu.toivo(at)stuk.fi.

Muita avoimia paikkoja Muita avoimia paikkoja

Takaisin edelliselle sivulle

Harjoittelija, fysiikan opiskelija säteilyn dosimetria

Harjoittelija, fysiikan opiskelija säteilyn dosimetria

HAKUILMOITUS

Säteilyturvakeskuksen Annosvalvonta ja dosimetrialaboratorio toimii ionisoivan säteilyn annossuureiden kansallisena mittanormaalilaboratoriona ja tarjoaa säteilymittalaitteiden kalibrointi- ja testauspalveluja. Haemme harjoittelija avustamaan laboratorion kalibrointi- ja testauspalveluissa. Tehtäviin kuuluu lisäksi mittauslaitteistojen ylläpitoa, laadunvarmistusta sekä laboratorion yleistehtäviä.

Tehtävä soveltuu parhaiten (säteily)fysiikan opiskelijoille, joilla on suoritettu fysiikasta luonnontieteiden kandidaattiin vaadittavat kurssit tai vastaavat opinnot. Säteilyfysiikkaan liittyvien kurssien suoritus tai muu kokemus säteilyfysiikan alalta katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kuulustelun suorittaminen. Tehtävissä edellytetään hyvää suomen tai englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Ajankohta ja kesto: 3 kk, 4.6.2018-31.8.2018 (tarkka ajankohta sovittavissa)

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: 1976-2246 euroa/kk riippuen opintopisteiden määrästä

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Yliopiston myöntämä harjoittelutuki katsotaan eduksi

Sijainti: Pääkaupunkiseutu

Koulutusala: Muut luonnontieteet, Muut tekniset tieteet

Säteilyturvakeskus
Laippatie 4, PL 14, 00881 Helsinki
(09) 759 881
www.stuk.fi

HAKUAIKA

Viimeinen hakupäivä on 23.2.2018. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse hakuilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle.

LISÄTIETOA TEHTÄVÄSTÄ

Erikoistutkija Jussi Huikari
Puhelin: 09 759 88 605
Säkhöpostiosoite: jussi.huikari@stuk.fi
Jaa tämä sivu

Hakuajat harjoittelupaikkoihin vaihtelevat

Korkeakouluharjoittelija gammaspektrometria (säteily)fysiikka
Viimeinen hakupäivä 11.2.2018

Korkeakouluharjoittelija (tietojenkäsittely/tietotekniikka) Kenttä ja tilannekuvajärjestelmät –yksikköön
Viimeinen hakupäivä 28.2.2018

Harjoittelija (fysiikka/tekniikka) Kenttä ja tilannekuvajärjestelmät –yksikköön
Viimeinen hakupäivä 28.2.2018

Korkeakouluharjoittelija (radiokemian laboratorio)
Viimeinen hakupäivä 02.3.2018

Harjoittelija (ympäristö- ja biotieteet) ydinvoimalaitosten ympäristövalvontaan
Viimeinen hakupäivä 5.3.2018

Korkeakouluharjoittelija STUKin lakiasiat ja säännöstö -yksikköön
Viimeinen hakupäivä 16.3.2018

Jaa tämä sivu