Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Yhteenveto vuoden 2020 säteilyturvallisuuspoikkeamista

Yhteenveto vuoden 2020 säteilyturvallisuuspoikkeamista

STUKille raportoitiin vuonna 2020 yhteensä 24 viivytyksettä tehtyä ilmoitusta säteilyturvallisuuspoikkeamista teollisuudessa ja tutkimuksessa.

Teollisuuteen liittyviä säteilyturvallisuuspoikkeamia oli kymmenen. Kolmessa tapauksessa umpilähteen läheisyydessä oli työskennelty sulkimen ollessa auki. Kahdessa tapauksessa umpilähteestä oli vuotanut ulos radioaktiivista Kr-85-kaasua. Yhdessä tapauksessa röntgenputki katosi lähetyksen mukana matkalla Ruotsiin. Niin ikään yhdessä tapauksessa toiminnanharjoittajan liiketiloista varastettiin kolme röntgenlaitetta, joita käytetään putkisto- ja materiaalikuvauksiin. Loput tapaukset liittyivät puutteisiin umpilähteiden varastoinnissa ja toiminnanharjoittamispaikassa syttyneeseen tulipaloon.

Vuonna 2020 STUKille ei raportoitu lainkaan teollisuusradiografiaan liittyviä säteilyturvallisuuspoikkeamia. Lisäksi vain yksi säteilyturvallisuuspoikkeama liittyi radioaktiivisen liuoksen roiskumiseen avolähteiden käytössä ja yksi radioaktiivisiin jätteisiin.
Vuonna 2020 STUKille raportoiduista säteilyturvallisuuspoikkeamista kaksi liittyi radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin. Ensimmäisessä tapauksessa radioaktiivisen aineen kuljetuspakkaus luovutettiin kuljetuksen päätteeksi väärään paikkaan. Toisessa tapauksessa rahtiterminaalissa trukin piikki osui yhteen radioaktiivisen aineen kuljetuspakkaukseen, minkä seurauksena uloimman pakkauskerroksen pahviin tuli reikä. Pahvilaatikon sisällä ollut primääripakkaus säilyi täysin vahingoittumattomana ja lähetys toimitettiin vastaanottajalle.

STUKille vuonna 2020 raportoiduista säteilyturvallisuuspoikkeamista kymmenen liittyi löytyneisiin säteilylähteisiin tai säteileviin kuormiin metallinkierrätysprosessissa. Viidessä tapauksessa lähteitä sulatettiin teräksen valmistusprosessissa. Neljässä tapauksessa romukuormasta löytyi säteilylähteitä.

Yhdessä tapauksessa kierrätysasemalta löytyi kaksi esinettä, joissa toisessa oli säteilyvaaramerkki ja merkintä laitteen omistajasta. Laitteiden tuojasta kierrätysasemalle ei saatu tarkempaa tietoa. STUK oli yhteydessä laitteen tunnistemerkintöjen perusteella niiden omistajaan, joka haki esineet pois kierrätysasemalta.