Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Turvallisuusarvioiden tarkastaminen jatkuu STUKissa

Turvallisuusarvioiden tarkastaminen jatkuu STUKissa

Turvallisuusarviot ovat työllistäneet STUKin valvonnan työntekijöitä paljon, ja työ jatkuu. Määräaikaan mennessä (15.6.2020) STUKiin toimitettiin yhteensä 597 teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan turvallisuusarviota. Turvallisuuslupia teollisuudessa ja tutkimuksessa on noin 1150 kpl. Siirtymäajan sisällä saapuneiden turvallisuusarvioiden käsittely on toiminnanharjoittajalle maksutonta. Maksuttomien turvallisuusarvioiden käsittelyyn käytetty työaika katetaan säteilyn käyttäjiltä kerätyillä valvontamaksuilla.

Siirtymäajan jälkeen saapuneiden turvallisuusarvioiden käsittelystä STUK perii STM:n maksuasetuksen mukaisen maksun, jonka suuruus perustuu arvion luokkiin.
Tätä kirjoitettaessa (25.5.2021) arvioita on saapumatta 160 kpl, ja vahvistettuja on 520 kpl, eli noin 52 prosenttia kaikista saapuneista. Arvioiden huolellisella läpikäynnillä STUK saa tietoa, joka muuten saataisiin vain tarkastuksilla tai muulla toiminnanaikaisella valvonnalla. Käsittelyn yhteydessä eteen on tullutkin useita tapauksia, joissa toiminnanharjoittajan on pitänyt päivittää turvallisuuslupa vastaamaan nykyistä toimintaa.

Jos arviossa on pieniä puutteita, se voidaan joissain tapauksissa vahvistaa huomautuksella. Säteilylaissa ei ole kriteereitä arvion vahvistamiseksi, joten vahvistamisen kriteerinä käytetään hallintolain pykälää 31, jonka nojalla viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä.

Arvioiden vahvistamisen yhteydessä STUK vahvistaa toimintojen luokitukset. Kokemuksen perusteella on selvinnyt, että esimerkiksi työperäisen altistuksen luokka on voinut muuttua alaspäin. Toisin sanoen, aiemmin säteilytyöntekijäluokkaan A kuuluneet ovat voineet muuttua luokkaan B ja B:stä altistuksen perusteella säteilyn käyttöön osallistuviksi ei-säteilytyöntekijöiksi.  Muutos toiseen suuntaan on harvinaista.

Tämä on hyvä esimerkki siitä, että toiminnanharjoittaja itse miettii toimintansa riskit tapauskohtaisesti, eikä viranomainen määrittele niitä etukäteen. Tällä tavoin STUK voi kohdistaa valvontaansa oikeiden riskien perusteella.

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto työperäisen altistuksen osalta siitä, miten luokitukset jakautuivat eri toiminnoissa huhtikuussa. Koska yhdessä luvassa voi olla useita toimintoja ja siten myös luokituksia, yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin turvallisuuslupien lukumäärä:

Yhteenveto huhtikuulta 2021 työperäisen altistuksen osalta​​​​​​​

Esimerkiksi kauppatoimintaan sellaisenaan ei liity altistusriskiä, mutta jos säteilylähteitä on hallussa, altistukseen voi liittyä potentiaalinen riski.

STUKin tavoitteena on vahvistaa kaikki saapuneet turvallisuusarviot vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuonna 2022 toiminnanaikaista valvontaa kohdistetaan muun muassa turvallisuusarvioista ja vuoden 2021 lopussa tehdystä valvontakyselystä saatujen tietojen perusteella. Näymme siis aiempaa enemmän kentällä.