Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilyturvallisuutta koskevat säädökset pidetään ajan tasalla

Säteilyturvallisuutta koskevat säädökset pidetään ajan tasalla

Huomasitko virheen STUKin määräyksessä tai vaikuttaako vaatimus vanhentuneelta? STUK ottaa mielellään vastaan havaintoja STUKin määräyksistä. STUK päivittää vaatimuksia myös omien havaintojensa perusteella.

Säteilylainsäädäntö tuli voimaan joulukuussa 2018.  Lainsäädännön ylläpitämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö ja STUK puolestaan vastaa säteilylain nojalla antamiensa määräysten päivittämisestä. STUK antaa määräyksiä vain niistä asioista, joihin säteilylaki antaa sille valtuudet.

Nyt määräyksiä on pantu toimeen kolmatta vuotta ja osa määräyksistä on jo kokemusten perusteella uudistettu. Samalla määräysten numerointi on muuttumassavakiintuneeseen muotoon siten, että jatkossa määräyksiä uudistettaessa muuttuu vain vuosiluku. STUK ylläpitää edelleen sivustoa https://www.stuk.fi/saannosto/stukin-maaraykset, josta löytyy helposti tieto kumotuista määräyksistä ja uusien määräysten perustelumuistiot.

Kun määräystä uudistetaan, se on lausunnolla oikeusministeriön ylläpitämässä Lausuntopalvelu.fi -palvelussa, johon jokainen voi antaa lausuntonsa. Määräyksen perustelumuistiossa kerrotaan, milloin määräyksen oletetaan tulevan voimaan. Jos määräys koskee säteilyturvallisuusdirektiivin täytäntöönpanoa, se lähetetään Euroopan komissioon ennakkolausuntomenettelyyn kolmeksi kuukaudeksi.

Kesän alussa lausunnolle on tulossa luonnonsäteilyä koskeva määräys. Lausunnolla käyneet määräykset koskien työperäistä altistusta sekä vapaa- ja vapauttamisrajoja ovat valmistelussa loppusuoralla. Voimaan tulevista määräyksistä tiedotetaan STUKin ja STUK-laisten Twitter-viesteillä, jos tehdyt muutokset eivät käytännössä aiheuta erityisiä toimenpiteitä toiminnanharjoittajilta. Uudet määräykset löytyvät sekä Finlexistä että STUKin sivustolta.