Tjänster Tjänster
Tjänster

Beställning av radonmätning

Beställ en radonmätning

Beställ en radonmätning (kauppa.stuk.fi)

på priset av 62,00 € / mätning (inkl. Moms 24%)

Allmänna leveransvillkor för mätning med radonburkar inomhus

Information vi behöver för beställningen

 •     Mätningen gäller bostäder
 •     Mätningen gäller arbetsplatser
 •     Hur många radonburkar ni beställar
 •     Hur många bostäder/utrymmen i arbetsplatsen ni mäter
 •     Möjlig snabbleverans
 •     Beställarens namn
 •     Beställarens adress
 •     Beställarens postnummer och postanstalt
 •     E-postadress
 •     Telefonnummer
 •     Leveransadress för mätningsburkar, om annan än beställarens
 •     Faktureringsadress, om annan än beställarens
 •     E-fakturaadress
 •     Betalarens FO-nummer (företag, bostadsaktiebolag)
 •     Möjlig beställningsreferens
 •     Önskad leveransdag (dd.mm.åååå)
Gäller arbetsplatser:
Detta inkluderar Strålsäkerhetscentralens (STUK) rätt att använda vidstående information för behandling av lagstadgade tjänsteplikt av STUK.
STUK webbutikens tillgänglighetsutlåtande