Tjänster Tjänster

Tjänster

Tjänster

Beställning av radonmätning

Beställning av radonmätning

OBS! Postens strejken som inleddes den 11 november 2019 kommer också att påverka radonmätningstjänsten. Sändningen av radonmätningsburkarna fortsätter efter postens strejk.

Beställ en radonmätning på priset av 57,04 € / mätning (inkl. Moms 24%)

Beställ en radonmätning >

Information vi behöver för beställningen

 • Mätningen gäller bostäder
 • Mätningen gäller arbetsplatser
 • Hur många radonburkar ni beställar
 • Hur många bostäder/utrymmen i arbetsplatsen ni mäter
 • Möjlig snabbleverans
 • Beställarens namn
 • Beställarens adress
 • Beställarens postnummer och postanstalt
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Leveransadress för mätningsburkar, om annan än beställarens
 • Faktureringsadress, om annan än beställarens
 • E-fakturaadress
 • Betalarens FO-nummer (företag, bostadsaktiebolag)
 • Möjlig beställningsreferens
 • Önskad leveransdag (dd.mm.åååå)

Gäller arbetsplatser:
Detta inkluderar Strålsäkerhetscentralens (STUK) rätt att använda vidstående information för behandling av lagstadgade tjänsteplikt av STUK.