Tjänster Tjänster
Tjänster

PCXMC - Monte Carlo-program för beräkning av patientdoser förorsakade av röntgenundersökningar

PCXMC - Monte Carlo-program för beräkning av patientdoser förorsakade av röntgenundersökningar

PCXMC 2.0 levereras tillsammans med PCXMC20Rotation – datorprogram, som baserar sig på rotationsgeometri.

PCXMC är ett datorprogram avsett för beräkning av patienternas organdoser samt effektiva doser som härstammar från medicinska röntgenundersökningar.

De effektiva doserna beräknas med vävnadernas viktningsfaktorer från ICRP Publikation 103 (2007), samt tidigare faktorer från ICRP Publikation 60 (1991). Programmet innehåller patientmodeller vars storlek kan justeras för att bättre beakta storleksskillnaderna bland patienter. PCXMC kalkylerna tillåter fri tillämpning av projektioner samt andra parametrar från röntgen- och genomlysningsundersökningar. Organdoser kan utnyttjas till att estimera risk för cancerdöd. Riskvärderingen baserar sig på kombination av relativ och absolut riskmodell enligt BEIR VII-kommitté (BEIR 2006).

PCXMC utnyttjar Monte Carlo – metod och är lätt och enkel att använda. Endast parametrarna från röntgenundersökningen tillförs. Programmet innehåller grafik som underlättar granskning av geometrin i patientavbildningen.
 
PCXMC har utvecklats vid Strålsäkerhetscentralen för forskningsändamål och finns tillgänglig för ett pris av EUR 750 (MOMS 0 %).

Vänligen kontakta: pcxmc (at) stuk.fi

Mer information på de engelska sidorna

PCXMC - A Monte Carlo program for calculating patient doses in medical x-ray examinations

 • Summary
 • Introduction
 • Radiation dose quantitites in PCXMC
 • Mathematical phantoms
 • The Monte Carlo Method
 • Comparisons with other data
 • Risk assessment
 • References
 • PCXMC version information
 • Excel spreadsheet application
 • Order PCXMC