Tjänster Tjänster
Tjänster

Kalibrerings-, testnings- och strålbehandlingstjänster

Kalibrerings-, testnings- och strålbehandlingstjänster

Joniserande strålning

Kalibreringar av strålbehandlings-, röntgendiagnostik- och strålskyddsmätare samt granskning av mätarnas funktionsduglighet

Enligt överenskommelse kan kalibreringar och mätningar utföras även på bestrålningsplatsen. Dessutom utförs standardenlig testning av röntgendiagnostikapparatur samt bestrålningar av strålningsmätare, biologiska prover och elektronikkomponenter.

E-post: kalibroinnit (at) stuk.fi

Kontaktpersoner

 • Reetta Nylund, strålbehandlingsmätare, tfn 0975988468
 • Panu Pousi, strålskyddsmätare, tfn 0975988288
 • Carita Lindholm, röntgendiagnostikmätare, tfn 0975988486

Postadress
Strålsäkerhetscentralen
Dosimetrilaboratorium
Ånäsgränden 1
​​​​​​01370 Vanda

Kvalitetssystem

STUK fungerar som nationellt mätnormallaboratorium för joniserande strålning och upprätthåller mätnormaler för strålningens dosstorheter. STUK har undertecknat det internationella avtalet CIPM MRA (Comité Internationale des Poids et Mesures, Mutual Recognition Arrangement). De nationella metrologiinstitut och mätnormallaboratorier som undertecknat avtalet erkänner ömsesidigt varandras mätnormaler och de av varandra utfärdade mätnings- och kalibreringscertifikat som likvärdiga. MRA:s mål är att förse användarna med mätresultat som kan godkännas överallt.

Kvalitetssystemet för de laboratorier som deltar i CIPM MRA uppgörelsen skall uppfylla de krav som standarden ISO 17025 förutsätter. För godkännande av kvalitetssystemet finns två likvärdiga metoder: eget meddelande (”self declaration approach”) eller ackreditering av en tredje part (”accreditation approach”). Godkännande som går ut på eget meddelande förutsätter årlig rapportering till organisationen EURAMET samt regelbundna externa auditeringar. För STUK baserar sig godkännandet av kvalitetssystemet på eget meddelande,  ett förfaringssätt som är i bruk hos största delen av de övriga mätnormallaboratorier i Finland.

Mer information om mätnormalsystemet i Finland finns på Mätteknikcentralen MIKES webbplats. Uppgifterna om  CIPM MRA-kalibrerings- och mätförmåga, CMC (Calibration and Measurement Capabilities) i strålningsmetrologilaboratoriet, har publicerats i databasen vid den Internationella byrån för mått och vikt(BIPM, Bureau International des Poids et Mesures).

Beställning och leverans av tjänster

Beställning av kalibrerings-, kontroll-, testnings- och bestrålningstjänster görs skriftligt. I beställningen anges kundens namn, adress och kontaktuppgifter. Dessutom måste man uppge strålningskvaliteten och mätarens verksamhetsområde som kalibreringen eller testningen bör omfatta, eller med vilken strålningskvalitet och vilken dos bestrålning begärs. För mätare som används vid privat strålskyddsverksamhet (t.ex. befolkningsskydd i bostadsbolag) räcker det oftast med kontroll. Vid tillståndspliktig verksamhet ska mätarna vanligtvis kalibreras. Närmare anvisningar finns i direktiven VAL 4 och ST 1.9.

Med mätaren som lämnas in för kalibrering, kontroll eller testning  bör mätarens bruksanvisning och alla uppgifter som väsentligt påverkar kalibreringen eller testningen (t.ex. fastställande av kalibreringsområde och mätarens kalibreringsposition) bifogas. Mätaren ska kunna identifieras enligt typ och serienummer och den ska vara i gott funktionsskick i enlighet med bruksanvisningarna.

Leveranstiden för kalibrerings-, kontroll-, testnings- och bestrålningstjänster är vanligtvis från en vecka till en månad. För tjänsten utfärdas ett certifikat eller en rapport. Den kalibrerade mätaren förses dessutom med markering om kalibreringstidpunkten och kalibreringscertifikatets nummer.

För tjänsterna debiteras en avgift enligt Strålsäkerhetscentralens prislista.

Kalibrering av radoninstrument

 • Kalibrering av aktivitetshalten av radon-222 för radoninstrument (t.ex. halvledardetektor, jonkammare och Lucas-celler)
 • Radon-222-exponering för mätinstrument som baserar sig på alfaspårfilm
Kontaktpersoner
Tuukka Turtiainen, tfn 0975988473
Päivi Kurttio, tfn 0975988554

Icke-joniserande strålning

Ultraviolett strålning

 • Testning och kalibrering av UV-mätare
 • Strålningsmätning för UV-instrument
 • Mätning av UV-strålning och säkerhetsuppskattningar på arbetsplatser 
Kontaktperson
Lasse Ylianttila, tfn 0975988455

Elektriska fält och magnetfält, RF-strålning 

Kalibrering av RF-mätare: Mätning av elektromagnetiska fält och säkerhetsuppskattningar, till exempel

 • basstationer
 • högfrekvensuppvärmare
 • fastighetstransformatorer
 • radarapparater
Kontaktperson
Lauri Puranen, tfn 0975988457