Tjänster Tjänster
Tjänster

Byggnadsmaterial och industriprodukter

Harmaa tietolaatikko - viivästyneet toimitusajat SV

Strålsäkerhetscentralen flyttar till nya lokaler på våren 2022

Strävan är att radioaktivitetsmätningar fortsätter utan avbrott, men leveranstiderna kan vara längre än normalt.

Till slutet av april sänds prov in under adressen PB 14, 00811 Helsingfors (Besöksadress Laippatie 4 / Flänsvägen 4, Helsingfors). Från och med början av maj sänds prov in under den nya adressen Ånäsgränden 1, 01370 Vanda.

För ytterliga information, kontakta Kaisa Vaaramaa, laboratoriechef (kaisa.vaaramaa(at)stuk.fi).

Byggnadsmaterial och industriprodukter

Radioaktivitetsmätningar av industriprodukter såsom byggnadsmaterial, bränntorv och avfall görs huvudsakligen gammaspektrometriskt.

Utifrån resultaten fastställs aktivitetsindex för materialet enligt ST-direktiv 12.2, Radioaktivitet i byggnadsmaterial och aska.

Om det behövs kan radiokemiska bestämningar göras för industriprodukter, till exempel bestämning av aktivitetshalten hos polonium (Po-210). Mätningar av byggnadsmaterial görs i form av övervakningsmätningar. Mätningar av andra industriprodukter kan vara antingen övervaknings- eller servicemätningar.

Harmaa tietolaatikko FINAS ackrediterade testlaboratorium T167

Miljöövervakning av strålning och beredskapsenhet vid STUK är ackrediterat av FINAS som testningslaboratorium T167 (pdf). Laboratoriet uppfyller kraven i EN ISO/IEC 17025:2017.

Kontakt

Kontakt