Tjänster Tjänster
Tjänster

Tjänster

Avgiftsbelagda mättjänster

Avgiftsbelagda mättjänster

Strålsäkerhetscentralen erbjuder företag och privatpersoner olika mät- och expertistjänster, såvida de stöder Strålsäkerhetscentralens verksamhetsidé om att förhindra och begränsa strålningens skadeverkningar.

Avdelningen för miljöövervakning av strålning och beredskapsenhet har skaffat ackreditering för att bestämma tritium, strontium, plutonium och americium, uran, bly, polonium och radon samt för gammaspektrometri och helkroppsmätningar.

Gammaspektrometri används för att undersöka radioaktivitet i livsmedel, miljöprov och industriella produkter (byggnadsmaterial, bränntorv och torvaska) samt avfall.

Avdelningen Övervakning av Strålningsverksamhet utför på beställning kalibrering av strålningsmätare, kontroll av funktionsskick hos strålningsmätare, testning och bestrålning. Som kvalitetsgaranti finns det internationella erkännandeavtalet CIPM-MRA.

Dessutom utför Strålsäkerhetscentralen enligt överenskommelse kalibrering, testning och mätning med anknytning till icke-joniserande strålning samt säkerhetsuppskattningar.