Naturliga radioaktivitet i kroppen

Naturliga radioaktivitet i kroppen

Många av de radioaktiva ämnen som finns i naturen får vi i oss via födan, drickan och andningen. Vi strålar alltså.

Av dessa radioaktiva ämnen orsakas ungefär en 0,3 mSv:s inre stråldos om året. Den huvudsakliga strålkällan i oss är kalium-40, vars andel i dosen är ungefär 0,17 mSv.

Med föda och luft vi andas in, kommer också det urans och toriums söndringsseriers produkter in i vår kropp. Av dessa ämnen orsakas ungefär en 0,1 mSv:s stråldos om året. Mest exponering orsakar uranens söndringsprodukt bly-210 och polonium-210.

Finländarna får av drickvattnets radon en årlig inre stråldos som i medeltal är 0,05 mSv.  De största personliga skillnaderna i inre doser beror på radon i borrbrunnsvatten. De som använder borrbrunnsvatten får i medeltal årligen en dos på 0,5 millisievert. Som störst kan radon i vatten och andra radioaktiva ämnen i vatten orsaka en 140 millisieverts årlig dos. Så här höga halter är dock synnerligen ovanliga.

Andra radioaktiva ämnen från naturen kommer det in i vår kropp ytterst lite. Kol-14 är det viktigaste radioaktiva ämnet som skapas via strålning från rymden. Den binder sig vid allt levande och kommer på så vis in i vår kropp. Kol-14 orsakar årligen en 0,012 mSv:s stråldos, alltså bara en liten del av vår inre dos.

Kontakt

Kontakt

  • Maarit Muikku / Laboratoriechef
    tfn +358975988509