Vad är strålning Vad är strålning
Vad är strålning

Finländarens genomsnittliga stråldos

Finländarens genomsnittliga stråldos

Finländarnas genomsnittliga effektiva stråldos uppgår utifrån uppgifterna för 2018 till 5,9 millisievert (mSv).

Den överlägset största delen av den joniserande strålningen som finländarna exponeras för härstammar från radon och mest exponeras man för den i hemmet. Radon i inomhusluften orsakar en stråldos på fyra millisievert per år. Ungefär 1,1 mSv orsakas av naturens bakgrundsstrålning som härstammar från annat än radon i inomhusluften. Bakgrundsstrålning är delvis kosmisk strålning från rymden, delvis strålning från radioaktiva ämnen i jordmånen och i byggnadsmaterial.

Medicinsk användning av strålning orsakar finländare i genomsnitt en årlig effektiv dos på 0,76 mSv. Stråldosen som orsakas av radioaktiva ämnen i den finländska naturen som härstammar från kärnolyckor och kärnvapenproven under 1960-talet är numera mycket liten.

Effektiv dos, som beskriver omfattningen av exponering för joniserande strålning, är en storhet som fastställs genom beräkning och som anger skadan som strålningen orsakar på människans hälsa. När den effektiva dosen ökar, ökar även risken för att insjukna i cancer som orsakats av strålning.

Storleken på de effektiva doser som fås ur olika källor beskriver emellertid inte risken direkt. Hälsorisken, som till exempel radon orsakar, beräknas utgående från epidemiologiska undersökningar, inte på basis av effektiva doser. Varje år dör ungefär 280 finländare i lungcancer som orsakats av radon. Utöver radon spelar även rökning en roll i 240 av dessa dödsfall.

Finländarnas genomsnittliga stråldos 2018 uppgick till 5,9 millisievert (mSv) per år. Den största delen, fyra millisievert, orsakades av radioaktiv radon. Stråldoser orsakades dessutom av röntgenundersökningar (0,72 mSv), jordmån och byggnad (0,45 mSv), kosmisk strålning (0,33 mSv), föda och dricksvatten (0,3 mSv), flygresor (0,05 mSv), isotopundersökningar (0,04 mSv) och kärnolyckor och kärnvapenprov (0,01 mSv).

År 2018 uppgick finländarnas genomsnittliga effektiva dos orsakad av joniserande strålning till 5,9 millisievert. Mer än fem millisievert härstammar från naturens radioaktiva ämnen och mindre än en millisievert från medicinsk användning av strålning. Andelen konstgjorda radioaktiva ämnen i miljön är en mycket liten andel av den effektiva dosen.

Kontakt

Kontakt