Finländarens genomsnittliga stråldos

Finländarens genomsnittliga stråldos

Den genomsnittliga stråldosen för finländare är 3,2 millisievert per år.

Ungefär hälften av dosen kommer från radon i inomhusluft. Årligen orsakas därtill i genomsnitt 30 procent av naturens bakgrundsstrålning och 15 procent av strålning I hälsovården.

Som en följd av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl år 1986 spreds det radioaktiva ämnen också till Finland. Nedfallet från olyckan orsakar under en procent av finländarens genomsnittliga stråldos per år.

Finländarnas genomsnittliga stråldos

 

Finländarnas årliga effektiva doser från olika källor och motsvarande doser i världen i genomsnitt enligt UNSCEAR 2008
  Finland (mSv)  Världen/UNSCEAR 2008 (mSv)
Radon i inomhusluft 1,63 1,26
Naturliga radioaktiva ämnen genom föda och andningsluft 0,32 0,29
Extern strålning: jordmån och byggnadsmaterial 0,45 0,48
Kosmisk strålning från rymden 0,33 0,39
Medicinska röntgenundersökningar 0,45 0,62
Medicinska isotopundersökningar 0,03 0,031
Kärnvapenprov och nedfall från Tjernobyl 0,02 0,01
Sammanlagt  3,23 3,08


 

Kontakt

Kontakt

  • Maarit Muikku / Laboratoriechef
    tfn +358975988509